Deurwaarders mijden boeren na bedreigingen

ROTTERDAM, 15 OKT. De Nederlandse belastingdeurwaarders reiken op advies van hun vakbond voorlopig geen aanslagen meer uit aan boeren die de mestheffing over 1995 weigeren te betalen. Directe aanleiding is een aantal recente bedreigingen door groepjes boeren in Brabant.

Het Tweede Kamerlid M.J. Augusteijn (D66) wil hierover snel overleg met de boerenorganisaties: “Bedreigingen kunnen we niet toestaan, de deurwaarders moeten gewoon hun werk kunnen doen.” Augusteijn wil de kwestie vanmiddag aan de orde stellen tijdens het debat met landbouwminister Van Aartsen.

De Algemene Vereniging van Belastingdeurwaarders (AVB) heeft vorige week in een brief aan het ministerie van financiën 'zorg' uitgesproken over de behandeling die hun leden op sommige boerenerven ten deel valt. De deurwaarders, die sinds de boerenacties twee aan twee op stap gaan om dwangbevelen te overhandigen of beslag te gaan leggen, vinden de sfeer te grimmig. In een paar gevallen zijn er rechtstreeks bedreigingen geuit of werden de deurwaarders door boze boeren ingesloten.

De AVB wil niet dat haar leden de dupe worden van fysiek geweld, zo heeft ze de direkteur-generaal der belastingen Van Lunteren laten weten. Hij heeft daarop geantwoord “de klacht serieus te nemen” en het met de bond eens te zijn dat de veiligheid voorop moet staan. Waar nodig zal politiebescherming moeten worden geregeld, vindt Van Lunteren. Financiën moet de door het ministerie van landbouw berekende heffingen zien te innen; het gaat om duizenden weigeraars.

D66-Kamerlid Augusteijn stelt vast dat er nergens “klappen zijn gevallen”, maar vindt de situatie wel verontrustend. De boerenorganisaties die de boycot van de mestheffingen steunen, moeten volgens haar nu hun leden tot de orde roepen. Als dat niet gebeurt en de situatie zo grimmig blijft, moeten de deurwaarders door agenten worden begeleid. In sommige gevallen is dit ook in het verleden al eens gebeurd.

Vooral veehouders en varkensboeren voeren al geruime tijd actie tegen de mestheffingen, die bedoeld zijn om het mestoverschot terug te dringen. Eind vorig jaar verbrandden de boeren hun mestadministraties in het openbaar. Uit het bureau Mestheffingen in Assen werd een groot aantal documenten weggenomen. De actieleiders werden voor verhoor opgesloten. Zij stelden dat de administraties alleen maar waren 'gegijzeld'. Later moesten elf boeren zich voor de rechter verantwoorden. Ze werden tot voorwaardelijke gevangenisstraffen veroordeeld.