Correcties & Aanvullingen

Kantongerechten

In het hoofdartikel Twee werelden (in de krant van zaterdag 12 oktober, pagina 11) staat dat de inhoudelijke integratie van de kantongerechten en de rechtbanken voor 1 juli volgend jaar is gepland. Dit moet zijn: 1 juli 1998.

Hersenen

In de themabijlage Hersenen (Profiel, 10 oktober) waren op pagina 1 in een afbeelding van een zenuwcel de letters A en B verwisseld. In een afbeelding van zenuwbanen op pagina 2 had moeten staan: sensorisch, en niet sonorisch.