Bouwfonds open voor nieuwe beleggers

HOEVELAKEN, 15 OKT. Het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten zet de deur open voor nieuwe mede-eigenaren, buiten de huidige kring van gemeente-aandeelhouders. Alle aandelen van het vastgoedfonds van nominaal 250 gulden worden gesplitst in 65 stukken A en 35 aandelen B van 2,50 gulden nominaal. A-stukken kunnen alleen door gemeenten worden gehouden, voor de aandelen B geldt dit niet. Bij voldoende beschikbaarheid worden zij geplaatst bij institutionele beleggers.

In een op 28 mei 1997 te houden aandeelhoudersvergadering komt een statutenwijziging aan de orde, waarin onder meer de mogelijkheid wordt geopend tot uitgifte van aandelen B tot een maximale waarde van 175 miljoen gulden. Bepaald wordt dat ten minste 51 procent van de geplaatste aandelen in handen van de gemeenten moet blijven.

De Nederlandse gemeenten krijgen volgend jaar de kans aandelen B te kopen of te verkopen. De prijs komt tussen de 210 en 250 gulden per stuk. Als er een aanbodoverschot is, kan een aantal institutionele beleggers dit overnemen samen met de emissie.

De aandeelhouders, 560 gemeenten, zijn al langere tijd ontevreden over het rendement op hun aandelen. Het fonds presteert in hun ogen vaak matig. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening steeg vorig jaar met 3 procent tot 108 miljoen gulden. De morrende aandeelhouders werden tevreden gehouden met een verviervoudiging van het dividend over 1994, hetgeen 14,1 miljoen gulden kostte. Maar de winst explodeerde toen met 47 procent tot 94 miljoen gulden.

Nieuwe aandeelhouders mogen hun stukken de eerste vijf jaar niet verkopen. Door deze blokkaderegeling is een beursgang van het Bouwfonds niet vóór 2002 te verwachten. Voor die tijd zal worden bezien of de verhandelbaarheid van de stukken, ook van de A-aandelen, verder kan worden verruimd.

Het Bouwfonds is in 1946 opgericht ter bevordering van het eigen-woningbezit voor mensen met lagere inkomens, maar breidde later de doelstellingen uit. Het is nu de grootste projectontwikkelaar van ons land en met een portefeuille van meer dan 20 miljard gulden de vijfde hypotheekverstrekker. Er werken 1065 mensen. (ANP)