THE ECONOMIST

Nelson Mandela heeft het nieuwe Zuid-Afrika een fantastische start bezorgd. Nu komt het er op aan dat anderen dit werk uitbouwen. Want hoe meer Zuid-Afrika en het buitenland zich vastklampen aan de bijna heiligverklaarde president, deste zwaarder zal Mandela's vertrek (voorzien in 1999) vallen.

Nochtans komt dat onvermijdelijk naderbij, wat voor The Economist aanleiding is voor een bezorgd commentaar over Zuid-Afrika's toekomst zonder Mandela. Het is, aldus het blad, nauwelijks voorstelbaar dat het ANC geen prominente rol zal blijven spelen. Deste verontrustender zijn de aanwijzingen dat deze partij nogal arrogant omspringt met haar machtspositie. Dat zal moeten veranderen wil de erfenis van de apartheid met succes worden overwonnen. Bovendien moet, aldus het blad, aan twee andere voorwaarden worden voldaan om het democratische proces te consolideren: zowel de geest van verzoening, als de grondwettelijke basis van de democratische instellingen moeten dringend worden versterkt.