Rebelse Dijksma wordt elke dag iets braver

Drie jaar geleden lanceerden de Jonge Socialisten hun toenmalige voorzitter Sharon Dijksma voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer als de 'vertegenwoordiger van een miljoen jongeren in Nederland.'

Zelf beweerde Dijksma: “Ik merk dat jongeren me graag in de Kamer zien. Ze roepen me na op straat: ik stem op je!” Dijksma, toen 23, werd in 1994 het jongste Kamerlid aller tijden. Tijdens de kabinetsformatie noemde ze ten overstaan van de verzamelde pers het voorgenomen miljard bezuinigingen op hoger onderwijs “te gek voor woorden”. Waarna ze snel werd weggeleid door haar toenmalige fractiegenoot Tineke Netelenbos, terwijl die het journaille toevoegde: “Durven jullie wel tegen zo'n kind!”

Dijskma kreeg een slot op haar mond opgelegd door haar fractie. De contacten met haar kolossale achterban werden minder innig. Tijdens de PvdA-Krachttour, een reeks debatten in universiteitssteden, vroegen een aantal studenten van de Landbouwuniversiteit Wageningen haar afgelopen maandag dan ook enigszins achterdochtig hoe ze de volgende dag in de Kamer zou gaan stemmen over de MUB, de wet die een einde maakt aan het mede-bestuur van studenten aan de universiteit. Dijksma antwoordde: “Ik ga niet stemmen, ik ga lekker iets anders doen.” Toch zat Dijksma de volgende dag braaf in de blauwe bankjes en stemde ze gewoon met de PvdA-fractie mee voor de wet. Dijksma zegt desgevraagd over haar opmerking tegen de studenten: “Dat was een geintje.”

Wat was de reden van haar nieuwste wending? Fractiesecretaris Jan van Zijl bleek Dijksma het dringende advies te hebben gegeven: “Blijf binnen.” Aanwezigheid van alle fractieleden wordt binnen de PvdA zeer op prijs gesteld sinds de partij een stemming over de aanleg van de A73 in Limburg met één stem verloor, omdat het PvdA-Kamerlid Lilypaly afwezig en onbereikbaar was. De verwachting was dat de oppositie eenzelfde strategie bij de MUB zou kiezen. Dat bleek mee te vallen. Uiteindelijk vroeg het CDA-Kamerlid Lansink alleen een hoofdelijke stemming aan over een, in de woorden van de CDA'er, “volkomen bezopen motie”, van PvdA en VVD. Daarin werd de mogelijkheid opengehouden voor studenten om deel te nemen aan faculteitsbesturen. Lansink, op de bres voor de studentenbelangen, vond het een “schaambladactie”.

Toch stemde Dijksma braaf met de fractie mee voor de motie. “Ik ben zelf nooit universiteitsbestuurder geweest”, verklaart ze haar meegaandheid. “Ik heb geen gigantische gevoelens bij dit wetsvoorstel.” Morgen wordt opnieuw over de MUB gestemd. Dijksma stemt voor. (PdB)

    • Cees Banning
    • Koen Greven