PvdA-plan voor spaarregeling verlofdagen

ZWOLLE, 14 OKT. Werkgevers en werknemers staan positief tegenover een spaarregeling voor verlofdagen. Dat bleek zaterdag bij een bijeenkomst van de PvdA in Zwolle. Met een spaarsysteem worden alle verlofdagen bij elkaar genomen en mag een werknemer zelf bepalen waaraan hij ze wil besteden, uiteenlopend van zorg, scholing of een lange loopbaanonderbreking.

De sociale partners reageerden op een PvdA-plan van de vice-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, K. Adelmund. In haar nota 'Sociale zekerheid bij de tijd' introduceert ze het begrip 'social miles'. Deze kunnen staan voor zowel tijd als geld; opgespaarde dagen of uitkeringsrechten kunnen vrij worden besteed aan scholing of om een uitkering te verhogen of te verlengen.

Zo specifiek als het spaarsysteem in de nota staat, willen werkgevers en werknemers het nog niet benaderen. “Hoe het technisch ingevuld wordt zien we later wel”, zei VNO/NCW-voorzitter Blankert die de nota van Adelmund nog niet heeft gelezen. “Maar we zullen als sociale partners wel het voortouw nemen in de discusie over het onderwerp.” Blankert kondigde aan het spaarsysteem in de Stichting van de Arbeid, het overlegorgaan van de sociale partners, aan de orde te zullen stellen als de wet op de loopbaanonderbreking ter sprake komt. Minister Melkert (Sociale Zaken) heeft de stichting om advies gevraagd over dit wetsvoorstel.

De voorzitter van de vakcentrale FNV, J. Stekelenburg, oordeelde eveneens positief over een spaarsysteem voor verlofdagen, maar wantrouwt het enthousiasme van de werkgevers hierover: “Ze willen alle verlofregelingen in één container gooien. Daar moeten we mee uitkijken, want werkgevers willen vooral van alles minder, minder vakantiedagen bijvoorbeeld.” Blankert deed de opmerking af als “bull shit”. Adelmund en Vreeman, waarnemend partijvoorzitter van de PvdA, waren aangenaam verrast door de positieve houding van Blankert tegenover het spaarsysteem. “Echt een doorbraak”, meende Adelmund. Beiden benadrukten echter dat de social miles in het rapport slechts één suggestie is en dat de nota vooral tot doel heeft om de discussie te openen over het fundament van de sociale zekerheid nu samenleving en regelgeving niet langer sporen.

Tijdens de PvdA-bijeenkomst kwamen ook de herkeuringen voor WAO'ers ter sprake. Een meerderheid van de Tweede Kamer lijkt af te willen van de verplichte herbeoordelingen van WAO'ers die in 1993 45 jaar of ouder waren. De gedachte is dat oudere WAO'ers die alsnog arbeidsgeschikt blijken te zijn, vrijwel geen kans op een baan maken. Premier en PvdA-partijleider Kok wil daar echter niet aan.