Milieuinfiltrant wordt ingelijfd

De milieulobby en de overheid zijn elkaar onder het paarse bewind niet bijzonder vriendelijk gezind. In de vorige kabinetsperiode, toen minister Hans Alders nog de scepter zwaaide bij het ministerie van VROM, konden de natuurbeschermers de bewindspersoon 's avonds thuis bellen. Minister De Boer is daar minder van gediend. Bovendien hadden 'geheim' en 'vertrouwelijk' destijds een andere, minder zware lading dan onder het kabinet-Kok.

De milieugroeperingen moeten daarom nu met nieuwe taktieken de rijksoverheid te lijf. 'If you can't beat them, join them', moeten ze hebben gedacht, want bij Greenpeace hebben enkele medewerkers het activisten-leven verruild voor het ambtenarenbestaan. “Soms is het handig als mensen naar een ministerie gaan”, zegt Greenpeace-voorlichtster Franscé Verdeuzeldonk.

Afgelopen zomer verruilde Marius Frederikse onverwacht zijn baan als persvoorlichter 'biodiversiteit en chloor' bij Greenpeace voor een ambtenarenbestaan bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Nog nimmer had iemand van Greenpeace die overstap gemaakt. Bij zijn oude werkgever dachten ze een “mooi contact” erbij te hebben. Dat viel tegen. “Hij gaat bij Jozias (minister Van Aartsen, Landbouw) op schoot zitten”, zeiden ze al snel.

“We hadden afgelopen zomer graag wat informatie over de visserij gehad. We hebben Marius toen gevraagd of hij dat wilde faxen, maar dat deed hij niet”, zegt Verdeuzeldonk. Frederikse bleek zijn taak als voorlichter serieus te nemen. Bij het ministerie van Landbouw zijn ze dan ook zeer tevreden met hun nieuwe aanwinst. Know how over hoe tegenstanders in de besluitvorming zoals Greenpeace opereren, kunnen ze daar goed gebruiken. Greenpeace doet alsof er niets aan de hand is. “Inmiddels zijn er bij ons nieuwe mensen gekomen. We zullen Marius nu ook niet zoveel meer zeggen.” (KG)

    • Cees Banning
    • Koen Greven