Mandela reageert koel op voorstel VS vredesmacht Afrika

KAAPSTAD, 14 OKT. De Zuidafrikaanse president Nelson Mandela heeft afgelopen weekeinde terughoudend gereageerd op een Amerikaanse voorstel een Afrikaanse interventiemacht op te zetten. Hij meent dat niet de Verenigde Staten maar de Verenigde Naties het initiatief voor een dergelijke troepenmacht zouden moeten nemen.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Warren Christopher, begon vorige week maandag aan een bezoek aan vijf Afrikaanse landen: Mali, Ethiopië, Tanzania, Zuid-Afrika en Angola. De twee belangrijkste gespreksonderwerpen op zijn agenda zijn de opvolging van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Boutros Boutros-Ghali, en het Amerikaanse plan om een Afrikaanse crisis-interventiemacht bijeen te brengen van 10.000 soldaten. De VS willen samen met andere donorlanden zorgen voor de financiering en training van deze vredesmacht, die kan worden in gezet bij calamiteiten als genocide, hongersnoden en natuurrampen. Afgelopen zaterdag sprak hij met Mandela over dit voorstel.

De Zuidafrikaanse president formuleerde zijn reactie voorzichtig: “Mijn standpunt is dat als dit initiatief wil slagen, het geloofwaardig moet zijn. Het moet niet komen van één land. Het zou het initiatief van de Verenigde Naties moeten zijn. In dat geval zou het brede steun ontvangen.” Mandela gaf toe dat het idee van een interventiemacht “veel potentieel heeft”. Op de vraag of hij geldelijke steun van de VS voor de interventiemacht zou accepteren, antwoordde hij evenwel: “Ik zou graag willen dat het hele proces via de VN verloopt, inclusief de financiering en de uitrusting.”

Ondanks zijn bezwaren toonde hij zich bereid troepen te leveren aan een eventuele vredesmacht. “We maken deel uit van de VN en van de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid. Als we worden gevraagd en we de mogelijkheid hebben, zullen we het voorstel bespreken in de regering en met het parlement. Als het absoluut noodzakelijk is, zouden we het doen.”

Christopher zei desgevraagd dat hij niet teleurgesteld was over Mandela's koele reactie op zijn voorstel. “Dit is precies de informatie waarnaar we op zoek zijn”, aldus de minister. “Ik heb de president verzekerd dat de VS samen zullen werken met internationale organisaties en met landen in de regio om te proberen dit concept te ontwikkelen. Met de crises die nu opdoemen, moeten we beter voorbereid zijn om ze aan te pakken.” (AP, Reuter)