Kok: paars-2 indien PvdA grootste blijft

ZWOLLE, 14 OKT. Minister-president Kok stelt als voorwaarde aan een voortzetting van de 'paarse' coalitie na de Tweede Kamerverkiezingen van 1998, dat de PvdA de grootste partij blijft.

Dit bleek uit een openbare gedachtenwisseling tussen Kok en oud PvdA-staatssecretaris M. van Dam afgelopen zaterdag tijdens een partijbijeenkomst in de Buitensociëteit te Zwolle. Als de VVD de grootste partij wordt na de verkiezingen, ontstaat er volgens Kok “een niet geringe complicatie” voor de voortzetting van de coalitie tussen PvdA, VVD en D66. De premier liet doorschemeren geen zin te hebben in een ministerschap in een door de VVD gedomineerd kabinet. “Ik was al eens minister van financiën en er zijn dingen die je maar één keer in je leven moet doen,” aldus Kok.

Volgens de premier komen bij een eventuele formatie van een tweede paarse coalitie “alle grote meningsverschillen” terug die bij de formatie in 1994 tussen VVD en PvdA speelden. Hij doelde hierbij onder meer op de sociale zekerheid en de inkomensverdeling. Kok liet overigens ook de mogelijkheid open dat de PvdA na 1998 gaat regeren met het CDA.

Een verlaging van het toptarief (het hoogste tarief van de inkomensbelasting) zoals onlangs voorgesteld door de VVD, is voor Kok alleen bespreekbaar als hogere inkomensgroepen ook minder aftrekposten mogen opvoeren.

Waarnemend partijvoorzitter R. Vreeman zei het met de belastingverlaging voor de hoogste inkomens “hartgrondig oneens” te zijn. “Voor het verlagen van het zestig procent-tarief op rekening van de lage- en middeninkomens hoeft de VVD bij ons niet aan te komen. Die verlaging kan alleen als de hoge inkomens dat zelf betalen.” Minister Melkert (Sociale Zaken) hekelde de VVD, omdat de liberalen “een kille, kale WW” zouden voorstaan.

Tijdens de PvdA-conferentie, die dient als voorbereiding op het partijcongres in februari 1997, werd verder gesproken over discussienota's van de Tweede Kamerleden Van Zijl, Adelmund en Van Traa over de oudedagsvoorziening, de sociale zekerheid en het buitenlands beleid. Van Traa kritiseerde het mensenrechtenbeleid van D66-minister Van Mierlo (Buitenlandse Zaken), die hij te voorzichtig vindt. “Het mensenrechtenbeleid van Nederland is onzichtbaar geworden”, aldus Van Traa.

Het Kamerlid Van Zijl blijft erbij dat 65-plussers met een flink aanvullend pensioen in de toekomst moeten meebetalen aan de AOW. Het kabinet staat op het standpunt dat dat niet nodig zal zijn. Om een te groot beslag van de AOW-premie op de inkomens in de toekomst te voorkomen, wil de regering de premie bevriezen. Van Zijl noemde dat voornemen “twijfelachtig”.

Het PvdA-bestuur zal over twee weken een concept-resolutie opstellen die in februari volgend jaar wordt voorgelegd aan het congres.