Hans op weg naar volwassenheid

Hans Hoogervorst, financieel-woordvoerder van de VVD-fractie, is op weg naar de politieke volwassenheid.

De handen gevouwen, en met een verontschuldigende buiging in de richting van VVD-minister Gerrit Zalm (Financiën) zei hij vorige week tijdens de financiële beschouwingen in de Tweede Kamer: “Ik dien nooit zoveel moties in, maar het is de eerste keer dat ik er één ga indienen die niet gewild is door onze minister van Financiën. Ik vind het vervelend, maar ik doe het toch.”

“Hè, hè. Hans is volwassen”, klonk het in de wandelgang achter de vergaderzaal. Met de motie wil de VVD-fractie het besluit van het kabinet om met ingang van 1 juli 1997 de accijnzen op brandstoffen te verhogen met een half jaar uitstellen. De fractie hoopt dat in de tussentijd ook in Duitsland de accijnzen zijn verhoogd.

Gelukkig was Zalm niet boos over de rebellie van Hoogervorst. Integendeel, hij schoot zijn partijgenoot juist te hulp. “Het bevalt mij in de discussie niet erg dat er gezegd wordt: die Hoogervorst valt zijn eigen minister af. Ik ben voor alle coalitiefracties even 'eigen' als voor de VVD en vind het van fris dualisme getuigen dat dit onderscheid eens niet gemaakt wordt”, zei Zalm op strenge toon. “Ik ontraad uiteraard deze motie, maar ik wilde toch even het super-dualisme aanprijzen. Het is geen schande om wel eens van mening te verschillen”, zei hij.

Vorig jaar werd de inmiddels veertigjarige Hoogervorst gekozen tot opvolger van oud-minister Rudolf de Korte als financieel woordvoerder. Hij geldt als de belangrijkste souffleur van Bolkestein op financieel-economisch terrein. De VVD-leider zal geen rede over Europa en de EMU afsteken zonder zijn 'financieel geweten' te consulteren. Ondanks de voorliefde voor het dualisme van zijn politieke voorman, koos Hoogervorst er voor het eerste jaar van zijn woordvoerderschap in de buurt te blijven van het beleid van minister Zalm. Van dualisme tussen de VVD-minister en VVD-fractie leek op financieel terrein geen sprake. Tot vorige week dus.

In de VVD-fractie werd Hoogervorst onmiddellijk geprezen om zijn moed. “Onze eigen Churchill”, schertst een liberaal Kamerlid. Hij doelt daarmee op de adoratie van Hoogervorst voor de Britse staatsman, die hij ooit roemde als “een groot intellectueel en een van de moedigste politici aller tijden”. Met lede ogen moet Hoogervorst dan ook aanzien dat een portret van Churchill niet in zijn kamer hangt, maar een vergaderkamer van D66 siert.