FOREIGN POLICY

De Verenigde Staten zullen de komende jaren steeds meer te stellen krijgen met de Volksrepubliek China. Zowel economisch als politiek zal het land steeds belangrijker worden. Het gevaar bestaat, zo schrijft het Amerikaanse kwartaaltijdschrift Foreign Policy, dat de Verenigde Staten meegesleept worden in een confrontatie tussen de Volksrepubliek en Taiwan.

Het recente Chinese militaire optreden ten tijde van de verkiezingen op Taiwan vormen een indicatie van de bereidheid van de Volksrepubliek om desnoods met militaire middelen een Chinese hereniging tot stand te brengen. Op korte termijn kan China zo'n confrontatie niet aan, maar als de economische groei in het huidige tempo doorgaat, komen de krachtsverhoudingen in het begin van de volgende eeuw anders te liggen. Als Washington niet bij zo'n conflict, dat ingrijpende gevolgen zal hebben voor de verhoudingen in de regio, betrokken wil raken, zal het een beleid moeten formuleren ter bevordering van de dialoog tussen de twee China's. Verder in het blad twee tegengestelde visies over de toelating van China tot de Wereldhandelsorganisatie WTO.