Drugsoverlast in Nederland groot

DEN HAAG, 14 OKT. Nederlanders ervaren gemiddeld meer overlast van drugsverslaafden dan inwoners van de omringende landen. 17 procent van de Nederlanders zegt de laatste twaalf maanden in het openbaar te zijn 'geconfronteerd' met verslaafden, zo blijkt uit onderzoek. Het gemiddelde in de Europese Unie ligt lager, 14 procent van de inwoners ervaart overlast van drugsverslaafden.

Dit zei prof. dr. J. van Dijk, buitengewoon hoogleraar criminologie en penologie aan de Leidse Universiteit, vandaag op een themadag over drugsbeleid. De dag werd georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De akademie in Amsterdam wil met de discussie ingaan op de vraag of drugsgebruik valt te bestrijden met strafrecht.

Vergeleken met het buitenland lijken de effecten van het Nederlandse drugsbeleid, dat gericht is op het beperken van de schade aan de gezondheid van de drugsgebruiker, gunstig. Er zijn minder verslaafden, minder aidsbesmettingen onder junks en minder drugsdoden. In Nederland ligt het aantal sterfgevallen door drugsgebruik rond de veertig per jaar (twee doden per tienduizend inwoners). In Duitsland is dat rond de 1.500 (achttien op de tienduizend), in Groot-Brittannië boven de duizend (zestien) in Italië op achthonderd (zestien) en in Frankrijk op ongeveer vijfhonderd (tien).

De Nederlandse samenleving betaalt voor het soepele drugsbeleid in de vorm van meer overlast. Van Dijk vindt dat de overheid meer oog moet hebben voor het terugdringen van de overlast die de harde kern van zevenduizend harddrugsverslaafden in Nederland veroorzaakt. “Het collectief ziektebeeld van verslaafden is een alibi om schade te berokkenen aan medeburgers”, stelde Van Dijk.

In geld uitgedrukt kost de drugsverslaafde de Nederlandse belastingbetaler volgens Van Dijk jaarlijks 650 miljoen gulden door criminaliteit en 640 miljoen gulden aan strafrechtelijke aanpak. Verder kost de verslavingszorg 160 miljoen gulden.