DIE ZEIT

Sinds twee weken geleden 'Ich wollte Deutschlands Einheit' verscheen, weten we hoe Helmut Kohl wereldpolitiek maakt: slechts met hulp van zijn vrouw en twee geestelijken forceerde hij eind 1989 een doorbraak naar de Duitse vereniging. Niemand wist verder van het tien-puntenplan, alleen de Amerikaanse president Bush.

Zonder wat af te willen doen aan Kohls indrukwekkende prestatie, is diens terugblik op de hereniging van de beide Duitslanden volgens politiek redacteur Gunter Hofmann van Die Zeit veel te simplistisch. Hij stoelt dat oordeel op een vergelijking van Kohls geautoriseerde herinneringen met eerder verschenen boeken van betrokkenen (Bahr, Genscher en Schäuble). Hofmann verwijt Kohl de 'eenheid' te monopoliseren en blind te zijn voor het proces dat eraan voorafging en waarvoor de 'Ostpolitik' en het NAVO-dubbelbesluit van zijn voorgangers Brandt en Schmidt de voorwaarden schiepen. Van Kohl, die per slot ook historicus is, èn zijn biografen had een kritischer reflectie mogen worden verwacht, aldus Hofmann.