Aids-herdenkings quilt

Foto: WASHINGTON - Vele tienduizenden Amerikanen hebben het afgelopen weekeinde in Washington de reusachtige Aids-herdenkings quilt bekeken, een lappendeken van kleurige doeken die de herinnering aan meer dan 70.000 individuele slachtoffers van de ziekte Aids levend houdt. De quilt, die bestaat uit dikwijls heel persoonlijke werkstukken, strekte zich van het Capitool uit tot het Washington Monument en bedekte zo de hele Mall, het grote grasveld in het hart van Washington. (Foto AP)