Vreeman scherp naar VVD en CDA

ZWOLLE, 12 OKT. Waarnemend PvdA-voorzitter en Tweede-Kamerlid R. Vreeman deed vandaag forse aanvallen op coalitiegenoot VVD en oppositiepartij CDA. Tijdens een PvdA-conferentie in Zwolle verweet Vreeman het CDA “twee gezichten” te tonen. De VVD richt zich volgens hem te veel op de hoge-inkomensgroepen.

Vreeman, die de zieke partijvoorzitter Rottenberg verving, kritiseerde in navolging van zijn fractievoorzitter J. Wallage het voorstel van de VVD om het toptarief in de loon- en inkomstenbelasting te verlagen van 60 naar 50 procent. “Ik ben het met die politieke keuze hartgrondig oneens”, zei hij.

Vreeman wees er verder op dat de liberale coalitiepartner afwil van het minimumloon, wil tornen aan de rechtsbescherming van werknemers en de WW wil versoberen. Vreeman: “Oftewel weg met de vooruitgang van de afgelopen honderd jaar.”

De onenigheid met de VVD doet Vreeman echter niet terugverlangen naar het CDA. De af en toe weerklinkende heimwee naar de vorige regeringspartner, vindt bij hem geen gehoor omdat de PvdA op tal van punten (minimumloon, gesubsidieerd werk, illegalenbeleid) van opvatting verschilt met de christen-democraten. “Heeft u daar heimwee naar”, zo hield hij zijn gehoor voor. “Heimwee naar de twee CDA-gezichten van Heerma of de Hoop Scheffer; sociaal of de vrije markt; tolerant of repressief?”

De conferentie dient als voorbereiding op de vaststelling van het toekomstige programma van de PvdA, met name op het gebied van sociale zekerheid, buitenlands beleid en de oudedagsvoorziening.

Volgens de Jonge Socialisten (JS) toont het rapport Sociale zekerheid bij de tijd van het Tweede-Kamerlid Adelmund aan dat het kabinet-Kok op de verkeerde weg is. Het kabinet werkt naar privatisering van de sociale zekerheid, waardoor het stelsel steeds meer trekken vertoont van het door de VVD bepleitte mini-stelsel. Met het rapport van Adelmund neemt de PvdA weer een herkenbare sociaal-democratische positie in, aldus de JS.