VNG pleit voor premie om toneel te spreidenDEN HAAG, 12 OKT. Schouwburgen en gemeenten denken dat door het rijk gesubsidiëerde gezelschappen meer voorstellingen buiten de Randstad zullen geven, als ze daarvoor een premie krijgen. Dit blijkt uit het g...

De spreiding van het toneelaanbod over het land is volgens het rapport onvoldoende. Gerekend naar inwonersaantallen zou slechts 11 procent van alle uitvoeringen in de drie grote steden moeten plaatshebben en 89 procent erbuiten.

Nu valt nog 25 tot 30 procent van alle voorstellingen te beurt aan de grote steden en 70 tot 75 procent is daarbuiten te zien. De door het rijk gesubsidiëerde gezelschappen spelen het meest in de Randstad. De grootste gesubsidieerde toneelgroepen houden zo'n 70 procent van hun voorstellingen in de grote stad en de balletgezelschappen zelfs 80 procent.

Veel schouwburgen hebben hun toegangsprijzen verhoogd om de steeds duurder wordende vrije producties te programmeren. Volgens de onderzoekers lijkt de vrees dat het artistieke niveau van de afgelopen jaren is gedaald ten gevolge van de commercialisering, onterecht. (ANP)