Veel asielzoekers halen Ter Apel niet

DEN HAAG, 12 OKT. Van de 208 uitgeprocedeerde asielzoekers die zich moesten melden bij het zogenoemde verwijdercentrum in Ter Apel, zijn er 96 vóór aankomst met onbekende bestemming vertrokken. Van de resterende 112 verdwenen er nog eens 38 na zich in eerste instantie te hebben gemeld. Achttien mensen zijn via het centrum daadwerkelijk naar hun land van herkomst verwijderd.

Dit blijkt uit een brief van staatssecretaris Schmitz van Justitie aan de Tweede Kamer. De gegevens hebben betrekking op de periode tussen november 1995 en eind augustus.

Volgens Schmitz vertoont het aantal uitgeprocedeerden dat de benen neemt in de laatste weken van de periode een dalende lijn. Ze zijn volgens haar niet allemaal in Nederland in de illegaliteit verdwenen. Zeker weet ze het niet, maar ze veronderstelt dat een aantal van hen naar het vaderland is teruggekeerd.

Asielzoekers die te horen krijgen dat ze naar Ter Apel moeten, reizen daar vanuit de verschillende opvangcentra op eigen gelegenheid naar toe. Schmitz wil voorlopig niet beginnen aan “gecontroleerd vervoer” met bussen naar Ter Apel.

De staatssecretaris noemt het aantal van de achttien daadwerkelijke verwijderingen “niet onbevredigend”. (ANP)