Reconstructie van het Behouden Huys

Foto: AMSTERDAM - Een reconstructie van het 'Behouden Huys' vormt een belangrijk onderdeel van de tentoonstelling 'Gevangen in het IJs, Willem Barentsz overwintert in het Behouden Huys 1596-1597', die vandaag is geopend in het Nederlands Scheepsvaartmuseum te Amsterdam. De hut is vooral van binnen belangwekkend, omdat hij is voorzien van kopieën van 16e eeuwse gebruiksvoorwerpen.

De authentieke voorwerpen van de tocht van Barentsz en Heemskerck, gevonden op Nova Zembla, bevinden zich in vitrines. Barentsz dankt zijn bekendheid vooral aan de drie pogingen die hij waagde om langs het noorden van Europa en Azië in Indië te komen. De eerste reis in 1594 onder Cornelis Corneliszoon Nay leidde tot de ontdekking van de westkust van Nova Zembla. Op de derde tocht raakte het schip van Barentsz en Jacob van Heemskerck bekneld in het ijs waardoor de expeditie moest overwinteren op Nova Zembla.

Dit geschiedde in het uit scheepsdelen opgetrokken Behouden Huys. In het voorjaar verliet de expeditie het eiland in twee open boten. Barentsz stierf voor zij de bewoonde wereld bereikten. De resten van de hut en het door Barentsz geschreven reisverslag, het cedelken, werden in 1871 door de Noor E. Carlsen teruggevonden. (Foto NRC Handelsblad, Maurice Boyer)