Produktiebeperking DAF kost 120 banen

De aangekondigde inkrimping van de produktie kost bij DAF Trucks in Eindhoven tachtig uitzendkrachten en veertig werknemers met een tijdelijke contract hun baan. Gelijktijdig krijgen dertig mensen met een tijdelijke overeenkomst een vast contract.

Begin november brengt DAF Trucks de produktie terug van tachtig naar gemiddeld 65 vrachtwagens per dag. Dat is nodig omdat de verkopen enigszins teruglopen. De vrachtwagenproducent maakt alleen voertuigen die al zijn verkocht.

Het aantal vaste medewerkers in Eindhoven bedraagt ruim 1300. Met dat personeelsbestand is Daf Trucks in staat ongeveer 65 vrachtwagens per dag te maken. Voor het overige maakt het bedrijf gebruik van uitzendkrachten en van personeel met tijdelijke contracten. “Op die manier kunnen we maximaal mee-ademen met de markt”, aldus een zegsman van DAF. Bij de Eindhovense onderneming werken na de ingreep nog ongeveer 270 tijdelijken.

Hoe lang de 'dip' in de verkoop duurt is nog niet te overzien. De woordvoerder: “Het is niet verstandig daar nu al over te speculeren. Daarvoor is een aantal factoren veel te ongewis.” Begin deze week maakte het Amerikaanse Paccar bekend DAF Trucks te willen overnemen.