Overleg bij NS loopt vast, kans op staking

ROTTERDAM, 12 OKT. De stakingsdreiging bij de Nederlandse Spoorwegen is sterk toegenomen nu de besprekingen over de 36-urige werkweek bij NS Reizigers (personenvervoer) zijn vastgelopen. De directie wil het overleg over de 36-urige werkweek voor machinisten en conducteurs binden aan voorstellen over flexibeler werken. De vakbonden wijzen dat af.

Het overleg over een CAO voor dit NS-onderdeel is formeel nog niet stopgezet. Op 25 oktober praten vakbonden en directie verder over andere onderdelen van de CAO, zoals toeslagen en de vormgeving van de 36-urige werkweek voor niet-rijdend personeel. Geen van de partijen lijkt er veel vertrouwen in te hebben dat een oplossing voor het conflict op deze manier gevonden kan worden.

“De bonden moeten nu schuiven. De NS hebben dat al twee keer gedaan”, zegt een NS-woordvoerder. Hij doelt daarbij op het feit dat de NS-directie haar aanvankelijke voorstel om de werknemers iedere dag iets eerder naar huis te sturen, heeft laten varen, omdat de vakbonden 'herkenbare vrije tijd' eisten. Nu krijgen de werknemers gemiddeld eens per twee weken een vrije dag. Ook hebben de NS toegezegd openvallende plaatsen zoveel mogelijk door overtollig verklaarde werknemers op te vullen.

Het voorstel van de NS-directie om - in ruil voor de 36-urige werkweek - meer flexibiliteit in te bouwen in de roosters is bij de vakbonden op sterk verzet gestuit. Zij achten de kans groot dat er binnenkort acties komen om het overleg onder druk te zetten.

De onderhandelingen bij NS Reizigers vloeien voort uit de vorig jaar gesloten 'raam-CAO' voor alle NS-werknemers. In die CAO is afgesproken dat iedereen een 36-urige werkweek krijgt, maar dat er per bedrijfsonderdeel onderhandeld zou worden over de vormgeving van de arbeidsduurverkorting.