Ontvangst van rapport justitie Aruba positief

DEN HAAG, 12 OKT. De regeringspartijen PvdA, VVD en D66 hebben het rapport van de commissie-De Ruiter over de rechtshandhaving op Aruba positief ontvangen. De Ruiter stelde gisteren onder meer voor de top van politie en justitie op Aruba het eiland te vervangen.

De Arubaanse regering vindt dat het rapport de aanzet geeft “voor herstel van vertrouwen”, zegt de gevolmachtigd minister van Aruba in Nederland, A.G. Croes. Over de aanbeveling om de top van justitie en politie te vervangen en een gezamenlijke procureur-generaal voor de Antillen en Aruba aan te stellen, is hij niet op voorhand negatief. “De regering moet dat eerst bekijken. Overplaatsing van politiemensen is op Aruba moeilijker dan in Nederland. Belangrijkste punt voor ons is dat de commissie stelt dat er geen feiten zijn die wantrouwen rechtvaardigen. De commissie onderschrijft nadrukkelijk dat samenwerking tussen Aruba en Nederland moet plaatsvinden op basis van vertrouwen”, aldus Croes.

Het Tweede-Kamerlid Van Oven (PvdA) vindt dat haast geboden is met het nemen van maatregelen. “Er is al anderhalf jaar een procureur-generaal en een regering die niet met elkaar praten”, zei hij. Te Veldhuis (VVD) zei opgelucht te zijn dat geen strafbare feiten zijn geconstateerd bij functionarissen van de Arubaanse overheid. Hij is het eens met de aanbeveling justitie op grotere afstand van de politie te plaatsen. “De kans op vermenging van persoonlijke en zakelijke belangen is in zo'n kleine samenleving nu eenmaal groot”, aldus Te Veldhuis.

Scheltema-de Nie (D66) betwijfelt of de aanbevelingen van De Ruiter voldoende zijn om de problemen met de rechtshandhaving op Aruba op te lossen: “Het gevoel voor wat kan en wat niet kan is daar anders. Maar er zijn grenzen aan cultuurverschillen.”

Het CDA vindt het rapport van de commissie-De Ruiter niet ver genoeg gaan. Het is een “diplomatiek rapport” en daarmee te voorzichtig, aldus Kamerlid Van der Heijden. Het CDA wil dat Nederland financieel, materieel en personeel de problemen met de rechtshandhaving op Aruba aanpakt. Het zou, ondanks de broze verhoudingen binnen het Koninkrijk, verstandig zijn om deze taken rechtstreeks in handen te geven van het ministerie van Binnenlandse Zaken, meent Van der Heijden.