Moskee onder Tempelberg mag van Israel open

TEL AVIV, 12 OKT. Israel heeft de Waqf, het moslim-bestuur over de heilige plaatsen voor de islam, toestemming gegeven op korte termijn een ondergrondse moskee onder Haram-al-Sharif (wat voor Israel de Tempelberg is) in Oost-Jeruzalem te openen. Premier Benjamin Netanyahu heeft uit vrees voor nieuwe onlusten in Jeruzalem aan alle desbetreffende instanties opdracht gegeven de opening van de moskee niet meer in de weg te staan, aldus de krant Ha'arets gisteren.

Het Hooggerechtshof heeft gisteren bovendien een verzoek van de ultra-nationalistisch-religieuze beweging van 'Getrouwen van de Tempel' om de in gebruikname van de moskee te verhinderen niet ontvankelijk verklaard.

Adnan Husseini, de directeur van de Waqf in Jeruzalem, zei gisteren dat er “geen sprake is van de opening van een moskee omdat de desbetreffende hal altijd een moskee is geweest”. Volgens hem zijn de werkzaamheden in de hal niet onwettig en heeft Israel daarom ook geen juridische aanleiding om in te grijpen. De gemeente Jeruzalem heeft om politieke redenen haar verzet tegen de opening van de moskee opgegeven alhoewel het stadsbestuur van oordeel is dat er wel degelijk sprake is van onwettige werkzaamheden.

De nieuwe gebedsplaats voor de moslims wordt geopend in een 2000 jaar geleden ten tijde van koning Herodes gebouwde ruimte ter grootte van 60 bij 12,5 meter in de zuidoostelijke hoek van de Haram-al-Sharif, die door de Kruisvaarders “Salomo's stallen” werd genoemd. De moslims noemen deze ruimte het Marawani-gebied naar de naam van een Khalief, Marwan ben Awad Almalak.

Minister van binnenlandse veiligheid Avigdor Kahalani zei donderdag dat de Waqf vorige week toestemming heeft gekregen om van de ruimte een moskee te maken omdat zware regens tijdens de Ramadan (maand van vasten) het noodzakelijk maakt een droge gebedsplaats voor de moslims te hebben. Doorgaans wordt er door moslims in en voor het gebied van de Aqsa-moskee gebeden. “De gegeven permissie blijft van kracht”, zei minister Kahalani.

Een paar honderd Israelische Arabieren van moslim-fundamentalistische bewegingen hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om van de verwaarloosde ruimte een betegelde en goed verlichte moskee te maken. De burgemeester van Jeruzalem, Ehud Olmert, kantte zich fel tegen de werkzaamheden van de Waqf in Salomo's stallen. Een Israelische rechtbank stelde de gemeente Jeruzalem in augustus dit jaar in het gelijk dat de Waqf deze werkzaamheden zonder toestemming uitvoerde, en de gemeente was daarom gemachtigd in te grijpen.

Misschien zou dat ook zijn gebeurd indien de opening van de nieuwe toegang tot de archeologische tunnel in Jeruzalem vorige maand geen aanleiding was geweest tot zeer ernstige botsingen tussen Israeliërs en Palestijnen. Palestijnse kringen in Jeruzalem zeggen dat gewapend Israelisch ingrijpen tegen de werkzaamheden in de moskee op scherp Palestijns verzet zou zijn gestuit en opnieuw tot oplaaiing van de Palestijnse intifadah zou hebben geleid.

Woordvoerders van de Waqf ontkennen dat er met Israel in het geheim overeenstemming zou zijn bereikt over een ruil, waarbij de Waqf de opening van de toegang tot de tunnel zou tolereren en Israel geen bezwaren zou maken tegen het in gebruik nemen van de moskee, 12,5 meter onder de vloer van Haram-al Sharif.

Israelische archeologen zijn van oordeel dat de Waqf onherstelbare schade heeft toegebracht aan pilaren en andere objecten in Salomo's stallen. De activiteiten van de Waqf op de Tempelberg hebben in extreem nationalistisch.-religieuze joodse kringen felle reacties uitgelokt. Volgens de Israelische pers is de veiligheidsdienst Shin-Bet zelfs bevreesd dat de opening van de ondergrondse moskee door deze kringen zal worden beantwoord met aanslagen op de Tempelberg.