MILIEU (1)

Zonder op de discussie van H. Achterhuis en M. Margadant-van Arcken over het bang maken voor milieurampen in W&O van 5/10 in te gaan wil ik proberen het zelfvertrouwen van de heer Achterhuis bij het gebruiken van 'onomstreden wetenschappelijke' gegevens weer wat op te vijzelen.

Evenals de heer Achterhuis ben ik geconfronteerd met de volgens plaatselijke deskundige onverklaarbare rijzing van het waterpeil in de Kaspische Zee. Begin dit jaar hoorde ik echter in de marge van een vergadering van de UN Committee for Natural Resources uit de hoek van de doorgaans goed geïnformeerde UN/DDSMS dat de spiegelrijzing in de Kaspische Zee veroorzaakt zou worden door een grote doorgaande oliemorsing in de Russische olievelden bij Bakoe. De olie zou zich inmiddels over de hele zee hebben verspreid. Hierdoor zou de verdamping in de Kaspische Zee aanzienlijk zijn gereduceerd met als gevolg een spiegelrijzing. Ik kan mij niet meer herinneren wie precies de zegsman was.

Gezien de voor het betrokken gebied aannemelijke natuurlijke verdamping van 1.000 tot 2.000 millimeter per jaar lijkt een spiegelrijzing van 2 meter in enkele decaden op deze grond niet onverklaarbaar.

Ik hoop dat hiermee het vertrouwen van de heer Achterhuis in het 'Aralmeer-geval' wat is hersteld. Ik gebruik het nog steeds graag, naar ik hoop met het beoogde effect tot het betrachten van uiterst voorzichtig handelen en niet tot het indoctrineren van doemdenken.