Levensbeëindiging

Naar aanleiding van het artikel waarin mevrouw Emmy Lopes Dias het recht van de oudere mens bepleit zelf zijn leven te beëindigen (NRC HANDELSBLAD, 3 oktober), vraag ik mij af wat het Nederlandse volk (met uitzondering van een paar naaste familieleden en vrienden) te maken zou hebben met mijn suïcide.

Wie kan dat iets schelen? Welk algemeen belang wordt ermee geschaad?

Al een hele tijd wordt er geschreven over het mogelijke verband tussen godsdienst en moraal. Mij dunkt dat het belangrijkste daarover nu wel is gezegd. Misschien kunnen de filosofen eens hun aandacht richten op het taboe dat mevrouw Emmy Lopes Dias bestrijdt.

Voor de duidelijkheid: ik heb geen plannen en het gaat mij niet alleen om oudere mensen (al begrijp ik dat bij hen de gedachte het vaakst opkomt).