Kok zal kwestie Beek beslechten

DEN HAAG, 12 OKT. Premier Kok gaat zich de komende weken persoonlijk bemoeien met de discussie over de toekomst van vliegveld Beek (Maastricht Aachen Airport).

De verantwoordelijke ministers De Boer (VROM, PvdA) en Jorritsma (Verkeer en Waterstaat, VVD) bleken de afgelopen maanden niet in staat hun conflict over het al dan niet toestaan van nachtvluchten op de nieuw aan te leggen oost-westbaan te beslechten.

De discussie over de toekomst van het vliegveld is een schoolvoorbeeld van een conflict tussen economie en milieu. Eerder slaagden de twee bewindsvrouwen er niet in een vergelijkbaar conflict op te lossen. Toen ging het om de hogesnelheidslijn door het Groene Hart.

Kok en Wijers (Economische Zaken, D66) gaan nu bekijken of er een alternatief denkbaar is dat ligt tussen een verbod op nachtvluchten (De Boer) en de stelling dat deze nodig zijn voor een rendabele exploitatie (Jorritsma). Van de bewindsvrouwen wordt verwacht dat zij “technisch materiaal beschikbaar stellen” met behulp waarvan een nieuw toekomstplan geformuleerd kan worden, aldus Kok gisteren na afloop van de ministerraad.

Tijdens die ministerraad lagen verscheidene voorstellen ter tafel. Jorritsma wil 1.500 nachtvluchten; 585 in de 'nachtkern' (tussen middernacht en vier uur 's ochtends), waarvan 330 vrachtvluchten en 255 passagiersvluchten. De rest van de nachtvluchten moet plaatshebben 'in de randen van de nacht', dat wil zeggen rond elf uur 's avonds en zes uur 's morgens.

De Boer wil alleen vluchten in de randen van de nacht. Zij vindt dat er minder intercontinentale, nachtelijke vrachtvluchten en meer charters moeten komen. Kok zei gisteren niet uit te sluiten “dat we er niet uitkomen. Maar we doen een uiterste poging.” De premier suggereerde dat de oplossing gezocht zal worden in de definitie van de grenzen van de nacht, in combinatie met een variatie in mogelijke marktsegmenten - vrachtvluchten, charters en gecombineerde vracht/passagiersvluchten.