Immigratiecijfers

Met enige verbazing las ik het bericht over nieuwe immigratiecijfers van het CBS (4 oktober). Mijn verbazing betrof niet zozeer de inhoud van het bericht (stijging van het aantal immigranten), alswel de plaatsing: in het Economie-katern!

Kan ik binnenkort in het Economie-katern ook voetbaluitslagen verwachten, omdat die van economisch belang zijn voor deelnemers aan de voetbaltoto? Uiteraard zijn aan het allochtonenvraagstuk ook economische aspecten verbonden. Maar door het bericht over immigratiecijfers in het Economie-katern te plaatsen, krijgt het wel een erg enge context. Het debat rond allochtonen is denk ik gebaat bij een zakelijke benadering, maar is dit niet wat erg zakelijk?