Het spookte in Utrecht

Afgelopen zaterdag en zondag was er weer een centraal weekend. Bij zo'n gelegenheid spelen alle teams uit de twee hoogste afdelingen (Meesterklasse en 1ste Divisie) tegelijkertijd en op één plek, meestal het André Boekhorst Bridge Centrum in Utrecht, een aantal competitiewedstrijden. Nu over een paar weken de World Teams Olympiad in Griekenland begint is het interessant te zien hoe de internationals zich handhaven in de vaderlandse competitie. Van de drie paren van het Nederlands Open Team spelen Muller-De Boer in Modalfa.

Deze Amsterdamse club (met Leufkens-Westra en Maas-Borm) maakt zijn faam waar en staat bovenaan. Het bereiken van de play offs van de Meesterklasse zal dan ook geen probleem zijn voor Modalfa. Bauke Muller en Wubbo de Boer kunnen dadelijk met een gerust hart naar Rhodos afreizen. Dat geldt beslist niet voor de twee andere paren uit het open team, Van der Neut-Paulissen en Jansen-Westerhof, die het veel zwaarder hebben. Hun club Transfer Solutions (het vroegere Hok 1) bezet voorlopig een teleurstellende zesde plaats. Opmerkelijk is de keurige tweede plaats van het Leidse Crash met Hoogenkamp-Verhees, Bertens-Nab en de op dit niveau debuterende Vis-Versluis.

Af en toe spookte het in Utrecht. Zo kregen alle zuidspelers te maken met de grilligste freak uit hun bridgecarrière: Schoppen- HartenAHVB64 RuitenVB87542 Klaver-. Hun partners openden met een zwakke twee in schoppen, waarna niemand het in zijn hoofd haalde om überhaupt nog aan slem te denken. Terecht, want in beide rode kleuren maak je niet meer dan elf slagen. En wat doet je als je HV9-zesde van schoppen hebt en je partner geeft een informatiedoublet op een zwakke twee in schoppen (!) van de kwetsbare tegenpartij? Vrijwel niemand weerstond de verleiding om te passen op het informatiedoublet. Fout, 2Schoppen wordt met een overslag gemaakt, hoe onwaarschijnlijk dat ook moge lijken. De scorestaat van het spel gaf maar liefst vijf keer 870 te zien. In de 1ste Divisie werd een record gevestigd dat zo in het Guinness Book kon worden bijgeschreven. Iemand moet uitkomen tegen 3SA met onder andere AHB10-zevende van een kleur. Daarin start hij niet, uit angst de negende slag weg te geven aan de vrouw-derde van de leider. Hij start met een andere kleur. Partner neemt de eerste slag en switcht naar de kleur van de zevenkaart. Hierna blijkt partner nog een paar slagen te hebben. De leider komt er niet meer aan te pas en haalt nul slagen: 3SA min 9 ongedoubleerd, maar wel kwetsbaar, Min negenhonderd is een score die bij mijn weten in een serieuze wedstrijd nog niet eerder voorkwam. Uit de Meesterklasse een instructieve 3SA (spel een kwartslag gedraaid):

West gever Noord NZ kw. Schoppen AH108 Harten 1098 Ruiten B Klaver AH852 Zuid Schoppen B54 Harten 763 Ruiten AV3 Klaver V1064 West Noord Oost Zuid 1SA 1) dbl 3Ruiten 2) 3SA pas pas pas

1) zwak (12-14 pt.) 2) zwak (zes- of zevenkaart ruiten).

West begint met A-H-V van harten, oost bekent drie keer. West incasseert ook de vierde harten; dummy Schoppen8, oost Ruiten4 en zuid SchoppenB. West speelt KlaverB na. Zuid telt acht vaste slagen. De negende zal uit ruiten of uit schoppen moeten komen. Snijden op RuitenH of op SchoppenV? Zo op het oog een blinde gok. Toch is er een speelwijze met vrijwel 100 procent kans van slagen. De leider speelt eerst alle klaveren uit. Op de vijfde klaveren werpt hij zijn kleine ruiten af. Bij de tegenpartij zit de kleur 2-2 verdeeld. West gooit twee schoppen en een ruiten af en oost drie ruiten. De leider slaat SchoppenA, iedereen bekent met een kleintje. Nu volgt RuitenB van tafel, oost speelt klein bij en de leider legt het aas. Pech, RuitenH valt niet (west bekent klein). Nu schoppen op, west klein en op tafel ... de heer. Oost gooit de vrouw bij en het contract is gemaakt. Lijkt onlogisch, om iemand te spelen op SchoppenV-tweede. Puur volgens de kansberekening is het nemen van de snit (50 procent van de gevallen goed) beter. Door het afdraaien van de klaveren is evenwel een dwang ontstaan, waarbij west zijn kaart verraadt. Op het moment dat de leider moet beslissen of hij SchoppenH of Schoppen10 gaat leggen, heeft west al vier schoppen laten zien. Een vijfde schoppen zal hij vrijwel zeker niet hebben, dan had hij anders geboden. Een schoppen minder afgooien helpt west ook niet, want dan moet hij RuitenH sec zetten. Zo lag het hele spel:

West gever Noord NZ kw. Schoppen AH108 Harten 1098 Ruiten B Klaver AH852WestOost Schoppen 9762 Schoppen V3 Harten AHV4 Harten B52 Ruiten H72 Ruiten 1098654 Klaver B3 Klaver 97Zuid Schoppen B54 Harten 763 Ruiten AV3 Klaver V1064 Het lijkt erop dat west toch maar een schoppen minder moet afgooien en een ruitentje meer. In dat geval dient de leider na het uitspelen van de klaveren eerst SchoppenA-H te slaan. Valt SchoppenV niet dan is het vrijwel zeker dat west deze kaart heeft. Oost heeft immers hooguit twee schoppens. Gezien de 12-14 range van zijn opening kan west niet ook nog RuitenH hebben, zodat de leider veilig over oost op RuitenH kan snijden. Om met de befaamde Michael Lawrence te spreken: Tel het Spel.