Herculesramp (1)

Prof.dr. U. Rosenthal en dr. M.J. van Duin geven in de krant van 4 oktober een interessante beschouwing over de rol van het menselijk falen bij het optreden van rampen; en wel naar aanleiding van de ramp met het Hercules-vliegtuig op 15 juli jl. Op enig punt schrijven zij: “Het ligt voor de hand dat de menselijke fout hoog scoort:..., de assistent-bootsman van de Herald of Free Enterprise (1987, 191 doden).” Enige aanvulling lijkt hier op zijn plaats.

Het lijkt er inderdaad op dat althans bij een deel van het publiek deze mening over de ondergang van de Herald of Free Enterprise leeft. Echter moet daarnaast gesteld worden dat het Engelse Hof van Onderzoek onder leiding van Lord Justice Sheen op 29 juli 1987 het Report of Court nr. 8074 publiceerde dat een nogal andere teneur heeft. Het Hof onderzocht de rol van de bemanning, uiteraard met inbegrip van die van de assistent-bootsman, tot in details. De kapitein en de eerste stuurman kregen zware kritiek te verduren.

Daarnaast waren de internationale veiligheidsvoorschriften in de SOLAS (Safety of Life at Sea)Conventie, de reddingsoperaties en, zeker niet onbelangrijk gebleken, de rol van het top-management aan de wal onderwerp van onderzoek. Wat betreft het laatste sprak het rapport van 'sloppy management'.

Met dat laatste onderwerp sloeg de Sheen Committee een heel nieuwe weg in bij het onderzoek van scheepsrampen, die intussen in IMO (Internationl Maritime Organization) heeft geleid tot onder meer een aantal resoluties met betrekking tot de relatie tussen het functioneren van het management, zowel aan boord als aan de wal, en de veiligheid op zee enerzijds en de voorkoming van verontreiniging van de zee anderzijds.

    • Ir A. van der Wouden