Gods tunnel

Dat Gods Tunnel (NRC HANDELSBLAD, 5 oktober), bron van een politiek conflict werd is vooral te betreuren omdat het archeologisch monument op indrukwekkende wijze demonstreert hoe joden-christenen en islamieten oorspronkelijk met elkaar verbonden waren.

Een tiental jaren geleden had ik het voorrecht er in rondgeleid te worden door het toenmalige hoofd van de Archeologische dienst mr. Jakobov. Bij die gelegenheid zei hij: Het is hier dat Jezus gelopen heeft en niet hierboven op de Via Dolorosa zoals algemeen aangenomen wordt.