Druk verkeer asielzoekers; Illegalen verdronken bij kust Gibraltar

TARIFA, 12 OKT. Aan de Spaanse een Marokkaanse kusten langs de Straat van Gibraltar zijn de afgelopen dagen tenminste drie, maar mogelijk 23 doden gevallen na pogingen van Marokkaanse immigranten om illegaal Spanje binnen te dringen.

Op een strand nabij Tarifa werden drie lichamen geborgen van Marokkanen wier boot zonk tijdens een poging naar Spanje af te varen. Aangenomen wordt dat een twintigtal opvarenden is verdronken. Gisternacht bracht een patrouilleboot van de Spaanse kunstbewaking nabij Tarifa acht Marokkanen op. Zes van hen moesten uit het water worden gered. Één van hen is onder kritieke omstandigheden opgenomen in het ziekenhuis van de Zuid-Spaanse havenstad Algeciras.

De aantallen doden en vermisten wijzen op een verhoogde activiteit rond de Straat van Gibraltar bij het illegaal oversteken van Marokkanen naar de Spaanse kusten. De afgelopen zomer liet een opmerkelijke stijging zien van het aantal Marokkanen dat illegaal de oversteek trachtte te maken. Volgens cijfers van Guardia Civil werden meer dan zeventienhonderd Marokkanen door boten van de kustbewaking opgepakt, tegen enkele honderden in de voorgaande jaren.

Het buitengewoon gunstige nazomerweer aan de Zuid-Spaanse kust wordt aangewezen als een van de oorzaken van de aanhoudende drukte van illegalen in de Straat van Gibraltar. Van de groep Marokkanen die gisteren aan de Zuid-Spaanse kust werd opgepakt, worden tien tot twintig opvarenden als vermist beschouwd. Hoewel de overlevenden geen verklaringen hebben afgelegd, wordt aangenomen dat hun boot in de vroege ochtend in problemen kwam door de plotseling opstekende oostenwind.

De zogenaamde 'Espaldas Mojadas' ofwel 'Natte ruggen' zoals de illegale immigranten worden genoemd, zijn een jaarlijks terugkerend fenomeen aan de Spaanse zuidkust rond Gibraltar. Tegen betaling van vaak duizenden guldens worden Marokkanen overgezet in kleine, wankele sloepen. Daarbij moet onder vaak zeer gevaarlijke zee-omstandigheden een traject van tussen de zeventien en twintig kilometer worden afgelegd. De Spaanse autoriteiten beschuldigen Marokko ervan deze praktijken oogluikend toe te laten als politiek drukmiddel om concessies af te dwingen.

Spanje kampte de afgelopen maanden met enige regelmaat met problemen op het gebied van de illegale immigranten. Naast de golf van Marokkanen die deze zomer via het water de zuidgrens van de Europese Unie trachtte te bereiken, stromen de Spaanse enclaves binnen Marokko - Ceuta en Melilla - vol met zwarte Afrikanen die zijn gevlucht uit Midden-Afrikaanse landen. Door via Marokko de grens met de enclaves over te steken, hopen zij op politiek asiel binnen Spanje. Marokko weigert de immigranten op te nemen, omdat volgens de Marokkaanse autoriteiten niet bewezen kan worden dat zij via het vasteland op Spaans grondgebied zijn gekomen. Op de achtergrond speelt daarbij de aanhoudende Marokkaanse druk op Spanje om Ceuta en Melilla alsnog op te geven en aan Marokko over te dragen.

Op dit moment bevinden zich naar schatting achthonderd vluchtelingen in de enclaves, in afwachting van de behandeling van hun asielverzoeken. Zij bevinden zich in opvangkamoen die geenszins zijn ingesteld op de huisvesting van grote aantallen asielzoekers, met een chronisch tekort aan slaapplaatsen en sanitaire gelegenheden. In Ceuta brak onder de vluchtelingen vorige week een schurftplaag uit. Volgens de vluchtelingen heerst in Melilla een tekort aan voedsel.