Center Parcs moet notulen overleggen

Het recreatieconcern Center Parcs moet van de rechtbank in Rotterdam een aantal voormalige aandeelhouders inzage verschaffen in de notulen van bestuursvergaderingen uit 1989.

De aandeelhouders hopen uit de notulen materiaal te destilleren waaruit moet blijken dat de nieuwe eigenaar van Center Parcs, de Britse brouwer Scottish & Newcastle, de aandeelhouders in 1990 opzettelijk heeft misleid. De rechtbank wees vorige week de eis om schadevergoeding af, omdat vooralsnog niet is aangetoond dat de verbolgen aandeelhouders daadwerkelijk zijn misleid.

Scottish & Newcastle bereikte in 1989 met voormalig eigenaar Piet Derksen een akkoord over de overname van diens meerderheidsbelang in het recreatieconcern. Tegelijkertijd maakte de nieuwe eigenaar bekend op korte termijn geen openbaar bod uit te brengen op de resterende aandelen van het voormalige beursfonds.

Een aantal teleurgestelde beleggers verkocht daarop de aandelen. Maar in september 1990 lanceerde de Britse brouwer toch een openbaar bod. Scottish & Newcastle betaalde de andere aandeelhouders 80 gulden per aandeel, evenveel als Derksen het jaar daarvoor had ontvangen.

De aandeelhouders die hun stukken daarvoor wel hadden verkocht, reageerden woedend. Een aantal van hen, onder wie de particuliere beleggers R. Cook, A. Schaapveld en R. Sjenitzer, en de Britse pensioenfondsen West Castle Nominees en Constables Nominees, daagde Center Parcs voor de rechter. Zij hadden hun stukken in 1989 voor 60 gulden van de hand gedaan. De beide Britse pensioenfondsen hadden in totaal 70.000 aandelen Center Parcs, Sjenitzer 3600 en Cook en Schaapveld gezamenlijk 1500. Zij verwierven deze aandelen op de beurs voor ongeveer 80 gulden.

Sjenitzer, voormalig eigenaar van kantoorartikelenleverancier Overtoom, is blij met de uitspraak. “We hebben onze aandelen verkocht omdat een bod nog jaren op zich zou laten wachten.” Hij noemt de handelwijze van Scottish & Newcastle bedrieglijk.