Bisschop Muskens

In bisschop Muskens is het de katholieke kerk weer eens gelukt de katholieke geloofsleer en ethiek zó slecht uit te leggen en zó vreemd voor te stellen, dat men het iemand niet kwalijk kan nemen wanneer die van mening is dat er een steekje aan je los moet zitten om zo'n leer in ernst aan te hangen.

Want wat is het geval? Eerst stelt de bisschop, onder verwijzing naar de van God afkomstige Tien Geboden, in al zijn absoluutheid het metaphysische verbod 'Gij zult niet stelen'. Daarna zegt hij: 'Maar als je honger hebt mag het wèl!'. Dat kan natuurlijk niet. Als je in God gelooft en een verbod van God serieus neemt dan houd je je daaraan, wat er ook van komt.

Maar als altijd onderschat de katholieke kerk weer eens het gezond verstand en vooral het begripsvermogen van 'de leken', en komt de kerk weer eens niet verder dan het formuleren van twee onbeholpen moraal-theologische regeltjes, waar op zich en in hun samenhang natuurlijk geen touw aan valt vast te knopen. Jammer dat een instituut dat zoveel kennis en zoveel wijsheid in huis heeft, zich zó onbeholpen presenteert en zo weinig uitleg weet te bieden.