Atheense variant

Bij alle maatregelen die worden voorgesteld om het fileprobleem rond de steden terug te dringen wordt zelden de 'Atheense variant' genoemd. Die variant houdt in dat de Atheense automobilisten met even kentekennummers op de ene dag en die met de oneven kentekennummers op de andere (werk)dag mogen rijden.

Het grote voordeel van deze variant boven de meeste bij ons, is dat hiermee ook werkelijk een volumebeperking van de hoeveelheid voertuigen op de weg bereikt kan worden. De vigerende oplossingen gaan bijna allemaal uit van vrijwillige beperking dankzij het prijsmechanisme. Iedereen weet dat de (Nederlandse?) automobilist een hoge prijs over heeft voor zijn vrijheid en dus pas bij heel hoge brandstofprijzen uit zal stappen of selectiever worden. Het zal duidelijk zijn wie daarvan dan het eerst het slachtoffer worden: de minst draagkrachtigen. De lease-auto's en de welgestelden kunnen zo'n prijs-race immers veel langer volhouden. Bij de 'Atheense variant' worden echter zonder aanziens des persoons beperkingen opgelegd aan iedere automobilist.

Een ander voordeel van zo'n echte volumebeperkende maatregel is dat ook het carpoolen serieuzer genomen zal worden. Nu wordt vaak heel gemakkelijk een alibi tegen het carpoolen gevonden in 'niet naadloos sporende werktijden'.

Uiteraard moet de Atheense variant niet ontdoken worden door twee kentekens (even en oneven) op één naam af te geven. Dat moet toch te voorkomen zijn in dit gekoppelde automatiseringstijdperk.