Werk aan de weg

Op de bewuste zondagmiddag in oktober verlieten we Drenthe op weg terug naar het Utrechtse. Een weekendpretbestemming in het oosten had verstandiger geleken vanwege de afsluiting van de A12 tussen Gouda en Den Haag. De aanleg aldaar van verkeerssignalering zou zijn uitwerking op het verkeer elders in het westen vermoedelijk niet missen.

Zuidwaarts rijdend passeerden we voor Zwolle al twee plaatsen met wegversmallingen, gemarkeerd door de bekende roodwit gearceerde borden. Er werd niet gewerkt en er was niet veel verkeer, dus oponthoud bleef ons bespaard. Toen kwam de mededeling over de radio: zes kilometer file tussen Nijkerk en Amersfoort. Omdat er ook een file bleek te staan tussen Zwolle en Arnhem was de meest voor de hand liggende alternatieve route die over Kampen, Dronten en Biddinghuizen. De beslissing was des te makkelijker omdat we 's morgens op de heenweg de A28 Utrecht-Amersfoort niet hadden kunnen nemen. Die was wegens werkzaamheden afgesloten en we hadden moeten omrijden over Hilversum. Als we nu terug door de polder reden zouden we automatisch bij Hilversum uitkomen dus dat leek mooi in orde.

De tevredenheid over onze sluiproute nam af toen er aan de weg gewerkt bleek te worden nabij Biddinghuizen. Nou ja, er was op dat ogenblik niemand bezig maar de weg was geblokkeerd en er was een omleiding die ons over de drie zijden van een royale polderrechthoek voerde voor we terug waren op de beoogde provinciale route. Echt in de file kwamen we pas zeven kilometer voor de aansluiting op de A27. De precieze oorzaak daarvan bleef onopgehelderd. Misschien het grote aantal mensen dat de file bij Nijkerk probeerde te ontwijken. Misschien de uitstraling van de werkzaamheden aan de A27 benoorden Huizen, waar de Stichtse Brug wordt aangepast en de snelweg wordt doorgetrokken naar Lelystad, zodat men voortaan vanuit Flevoland nog sneller de ochtendfiles voor Utrecht-Noord en Diemen bereikt. Misschien was het ook wel gewoon zondagavond en druk, en had iemand ergens een beetje bijgeremd voor een konijntje.

Nadat we de Stichtse Brug waren overgemanoeuvreerd moesten we de laatste twintig kilometer alleen nog op onze hoede zijn na het verkeersplein Lunetten bij Utrecht, waar kort geleden nog de aansluiting met de A12 is verbreed en waar nu het verkeer met wegversmallingen en afsluitingen rekening moet houden in verband met onderhoud van het asfalt. We hadden kunnen uitwijken over de A12 via Bunnik maar toevallig wisten we dat de afslag Bunnik/Wijk bij Duurstede wordt verbeterd, zodat de kans op ellende daar alleen maar groter was. Uiteindelijk bereikten we ons parkeerhaventje tweeëneenhalf uur na vertrek, helemaal niet slecht eigenlijk. Vol, dit land? Ja, met infrastructurele werken.