Vermeend wil openbaar vervoer fiscaal stimuleren

DEN HAAG, 11 OKT. De fiscale aftrek bij het reizen per openbaar vervoer wordt verhoogd. Staatssecretaris Vermeend (Financiën) wil met ingang van komend jaar alle kosten voor het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer aftrekbaar maken.

Dat blijkt uit een wetsvoorstel dat Vermeend gisteren bij de Tweede Kamer aanhangig heeft gemaakt. De maatregel past in het plan van de overheid om het reizen met openbaar vervoer te stimuleren en het individuele autogebruik terug te dringen. De aftrek voor automobilisten blijft ook na 1 januari 1997 zestig cent per kilometer. Er vindt geen jaarlijkse aanpassing aan de inflatie meer plaats.

Momenteel zijn de kosten voor mensen die per bus, tram op trein naar hun werkgaan in de meeste gevallen niet aftrekbaar. Forensen moeten wel een ov-jaarkaart of abonnement aanschaffen om voor aftrek in aanmerking te komen. Ook mensen die een lease-auto hebben èn een ov-jaarkaart of abonnement komen in aanmerking voor de ruime aftrek.Het wetsvoorstel van Vermeend heeft tot doel de loon- en inkomstenbelasting te vereenvoudigen en de administratieve lastendruk voor het bedrijfsleven terug te dringen. Uit het voorstel blijkt dat voor 110.000 belastingplichtigen de loonheffing eindheffing wordt.

Zij krijgen straks geen aanslag inkomstenbelasting meer. Verder hoeven 1,5 miljoen belastingplichtigen geen gedetailleerde aangifte meer te doen van rente- en dividendinkomsten.

Vermeend wil de fiscale administratieve lasten van het bedrijfsleven met circa 450 miljoen gulden per jaar verminderen. Dat gebeurt onder meer door de zogenoemde gemengde kosten (zakenlunches en dergelijke) weer volledig aftrekbaar te maken. Een uitzondering geldt voor vaartuigen voor representatieve doeleinden en geldboetes.

Deze maatregel kost de schatkist geld. Het bedrijfsleven betaalt dat terug doordat het straks meteen na afloop van het belastingjaar heffings- en invorderingsrente verschuldigd is.

Het wetsvoorstel bevat verder een groot aantal kleinere wijzigingen en vereenvoudigingen. De meeste daarvan waren al eerder aangekondigd. Evenals in het advies van de Raad van State op de Miljoenennota 1997 herhaalt de raad haar kritiek op het voornemen van het kabinet om de accijnzen op brandstoffen te verhogen.

De Raad van State adviseert om de verhoging pas door te voeren wanneer ook in Duitsland de accijnzen worden verhoogd.

De fracties van VVD en CDA willen een Nederlandse accijnsverhoging koppelen aan een verhoging in Duitsland. Komende week wordt in de Tweede Kamer gestemd over een motie van de VVD-fractie waarin het kabinet wordt gevraagd om de accijnsverhong met een half jaar uit te stellen.