Spinoza-premies

Foto: AMSTERDAM - In de Ronde Lutherse Kerk zijn gisteren de Spinoza-premies 1996 uitgereikt aan drie Nederlandse toponderzoekers. De laureaten zijn de logicus prof. dr. J.F.A.K. van Benthem, de econoom prof. dr. P. Nijkamp en de fysicus prof. dr. G.A. Sawatzky.

De eerste twee ontvangen elk twee miljoen gulden, de laatste vier miljoen. Van Benthum (1949) is hoogleraar in de wiskundige logica en toepassingen van de logica aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij aan de wieg stond van het Institute for Logic, Language and Computation. Nijkamp (1946) is hoogleraar in de regionale economie en economische geografie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Sawatzky (1942) is hoogleraar in de vaste stoffysica aan de Groningse Universiteit en wetenschappelijk directeur van de onderzoeksschool Materials Science Center. Het Spinoza-programma is een initiatief van NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, en verschaft de geselecteerde onderzoekers de mogelijkheid naar eigen inzicht hun onderzoeksgroep uit te bouwen of nieuwe activiteiten op te zetten. Jaarlijks worden de premies aan drie tot zes toponderzoekers uitgereikt. In zijn toespraak keerde NWO-voorzitter dr. R.J. van Duinen zich gisteren tegen “de toenemende bemoeienis door de overheid en het bedrijfsleven met het onderzoek dat door de overheid 'belangeloos' wordt gefinancierd”. Hij pleitte voor “het scheiden van wetenschappelijke objectiviteit van overheids- en bedrijfsbelangen”. (Foto Jorgen Krielen)