Politiesterkte is toch toegenomen

DEN HAAG, 11 OKT. Het aantal politieagenten in Nederland is deze kabinetsperiode met ruim tweeduizend toegenomen. Dat heeft minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) gisteren in de Tweede Kamer gezegd. De minister weersprak hiermee de kritiek van de Kamer dat er veel te weinig van de uitbreiding van de politiesterkte terechtkomt.

Een dag eerder had Dijkstal nog in de Kamer verklaard dat hij geen inzicht had in de sterkte-uitbreiding bij de politiekorpsen, en gaf daarbij als uitleg dat hij de bevoegdheid mist om korpsen te dwingen het rijksgeld te besteden aan personeel.

Gisteren had Dijkstal wel cijfers bij zich tijdens een ander overleg met de Kamer, over begrotingsonderzoeken. De totale politiesterkte zal volgens Dijkstal oplopen van 37.139 man in 1994 tot naar verwachting 39.216 man aan het eind van dit jaar.

Tot aan het jaar 2000 zullen daar nog eens een kleine drieduizend agenten bijkomen, zo blijkt uit een prognose van de minister. De stijgende lijn was vorig jaar al duidelijk zichtbaar, legde Dijkstal uit.

Het Kamerlid De Graaf (D66) was verbaasd dat Dijkstal gisteren alsnog “ongevraagd met een uitleg kwam en blijkbaar zijn gram wilde halen” naar aanleiding van de kritiek in de Kamer van de vorige dag. De Graaf reageert tevens geïrriteerd op Dijkstals herhaalde uitspraak dat hij onvoldoende bevoegdheden heeft.

Volgens hem heeft de minister wel degelijk mogelijkheden om afspraken te maken met de korpsen. “Ik had verwacht dat hij die afspraken zou hebben gemaakt met de korpsbeheerders”, aldus De Graaf. Ook de andere regeringsfracties, van PvdA en VVD, hadden kritiek op de bewindsman.

Dijkstal blijft erbij dat de regiokorpsen de bevoegdheid hebben eigen prioriteiten te stellen. Hij beloofde de Kamer snel met een evaluatie van de werking van de Politiewet te komen, waarbij hij zal voorstellen de minister van Binnenlandse Zaken meer zeggenschap te geven over het beleid van de politiekorpsen.

Wel wil Dijkstal nu harde afspraken gaan maken met de korpsbeheerders over de besteding van het geld. Hij zei verder dat de regionale korpsen niet onwillig zijn om nieuw personeel in dienst te nemen.

Ze hebben zelf om extra agenten gevraagd. Wel ondervinden sommige korpsen moeilijkheden bij de werving van nieuw personeel. De minister beloofde te zullen onderzoeken wat de oorzaak is van dit probleem.