Pas verschenen; Non-fictie; Herdruk

Hugh Honour & John Fleming: Algemene kunstgeschiedenis. Zesde, geheel herziene en uitgebreide druk. Meulenhoff, 864 blz. ƒ 139,90

In 1988 verscheen de eerste druk van dit standaardwerk. Royaal geïllustreerd, met veel aandacht voor de maatschappelijke en culturele geschiedenis en vele hoofdstukken over niet-westerse kunst. Elk hoofdstuk is herzien en aangevuld.