Pakket fiscale voordelen voor grote concerns

DEN HAAG, 11 OKT. De Tweede Kamer is gisteren akkoord gegaan met een pakket maatregelen om internationaal opererende ondernemingen vanaf 1 januari 1997 aanzienlijke belastingvoordelen te gunnen.

In reactie hierop heeft een aantal internationaal opererende bedrijven laten weten dat ze hun financieringsactiviteiten in Nederland zullen gaan vestigen. Op dit moment heeft Ahold bij voorbeeld een financieringsmaatschappij op de Nederlandse Antillen.

“Wanneer ook de Eerste Kamer ook haar goedkeuring aan deze wet geeft, gaan we deze activiteiten overbrengen naar Nederland”, aldus een woordvoerder. Chemieconcern DSM en Océ-van der Grinten zullen het voorbeeld van Ahold volgen.

De werkgeversorganisatie VNO-NCW verwacht dat multinationals nu eerder Nederland zullen kiezen als vestigingsplaats voor een financieringsmaatschappij van het concern. Op het ministerie van Financiën circuleert een lijst met ongeveer vijftien bedrijven die hun financieringsactiviteiten in Nederland gaan vestigen wanneer de Eertse Kamer haar fiat geeft aan de wet. Op korte termijn wordt de wet in de senaat behandeld en er worden geen politiek problemen voorzien.

Volgens de nieuwe wet mogen ondernemingen die hun financieringsmaatschappijen voor de concernonderdelen in Nederland vestigen, een reserve van maximaal 80 procent vormen van hun winst. Die reservering is aftrekbaar van de vennootschapsbelasting. De afgelopen tien jaar heeft het bedrijfsleven voor ongeveer vijftien miljard gulden aan financiële transacties naar het buitenland verlegd.

De fracties PvdA, VVD, D66 en CDA stemmen op hoofdlijn in met de plannen van staatssecretaris Vermeend (Financiën). Volgens de Kamerleden bevat het pakket maatregelen nog wel een aantal onduidelijkheden, die om een pragmatische oplossing vragen. Het gaat onder meer om de vraag onder welke voorwaarden rentebetalingen bij overnames nog aftrekbaar zijn van de winst. Ook is niet altijd duidelijk wanneer sprake is van een concernfinancieringsmaatschappij.

Vermeend deed de toezegging dat het beleid centraal zal worden gecoördineerd. Dit moet voorkomen dat elke belastinginspecteur een ander standpunt inneemt. De nieuwe wet mag verder geen belemmering opwerpen voor het midden- en kleinbedrijf. Vermeend ondersteunde amendement dat garandeert participatiemaatschappijen bij overnames een rol kunnen blijven spelen.