Opgave allochtone werknemers stokt

DEN HAAG, 11 OKT. De meeste werkgevers registreren hoeveel allochtonen ze in dienst hebben, maar geven dit niet door aan de Kamer van Koophandel. Dit blijkt uit een evaluatie van de wet bevordering evenredige arbeidsdeelname allochtonen (WBEAA).

De wet schrijft voor dat werkgevers verplicht zijn de etnische herkomst van hun werknemers bij de Kamer van Koophandel te registreren. Veertien procent van de werkgevers blijkt zich volledig aan de wet te houden. Een meerderheid van 57 procent registreert wel, maar geeft de cijfers niet door. Ongeveer veertig procent geeft aan door de registratie meer inzicht te hebben. Twaalf procent van de werkgevers heeft een plan van aanpak opgesteld om het personeelsbeleid aan te passen en allochtonen in dienst te nemen.

De WBEAA ontlokte bij totstandkoming veel kritiek van met name werkgevers. Zij dachten dat de wet voor te veel administratieve lasten zou zorgen. De metaalwerkgeversorganisatie FME-CWM wilde de wet daarom zo snel mogelijk afschaffen. Uit de evaluatie die in opdracht van minister Melkert (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) is gehouden blijkt dat bedrijven verder zijn met de registratie dan gedacht. Werkgevers hebben niet zozeer moeite met de bureaucratie die de wet met zich meebrengt, maar ze vragen zich af wat gebeurt met de verzamelde gegevens.

Voor Kamerlid J. van Walsum (D66) zijn deze resultaten aanleiding de wet te schrappen. “Een wet die niet werkt, moet je afschaffen”, zei Van Walsum gisteren.

Volgens Melkert is de wet aanzienlijk te verbeteren. Hij wil dat doen in overleg met werkgevers en werknemers. Die zijn het erover eens dat registratie bij de Kamer van Koophandel geen zin heeft. Beter is het de gegevens bij arbeidsbureaus neer te leggen, opdat ze gerichte actie kunnen ondernemen.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW en de vakcentrale FNV willen daarnaast afspraken per bedrijfstak maken waarbij bedrijven ondersteuning krijgen om echt allochtonenbeleid van de grond te krijgen.

Ze verwijzen daarbij naar de zorgsector waarin een gerichte aanpak succesvol is gebleken.