NAi krijgt meer geld, maar niet voldoende

ROTTERDAM, 10 OKT. Het is een vreemde paradox: drie ton per jaar méér krijgt het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) de komende vier jaar van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC en W) en toch zegt NAi-directrice Kristin Feireiss dat het instituut het voorgenomen programma niet kan uitvoeren en halverwege 1997 de tentoonstellingszalen zal moeten sluiten als het niet meer geld krijgt.

“In de cultuurnota van het ministerie van OC en W staat weliswaar dat de subsidie aan het NAi zal worden verhoogd van 5,9 naar 6,2 miljoen gulden, maar dat is nog altijd 2,3 miljoen minder dan de 8,5 miljoen die we hadden gevraagd en waarover de Raad voor Cultuur positief heeft geadviseerd”, licht Feireiss toe. “Dit betekent dat we slechts 280.000 gulden van de rijkssubsidie overhouden voor tentoonstellingen; de rest van het geld gaat naar de andere activiteiten van het instituut, zoals archivering, educatie en nog tien nieuwe taken waarvan Nuis vindt dat we die uit moeten voeren.

“In 1996 hadden we nog 406.000 gulden rijkssubsidie voor tentoonstellingen. Dit is ook niet genoeg voor alle tentoonstellingen: de expositie 'Nederland naar school' die in december opent, kost bijvoorbeeld alleen al 400.000, maar gelukkig wordt deze extern gefinancierd. Dat we in 1996 toch het volledige programma kunnen uitvoeren komt door de reserves die we voor het maken van tentoonstellingen hebben gebruikt. Maar aan het eind van het jaar zijn onze reserves helemaal op, zodat we het in 1997 moeten stellen met die 280.000 gulden en eventueel nog wat sponsorgelden. Daarmee kunnen we niet veel uitrichten en als we niet meer subsidie krijgen, zullen we de tentoonstellingszalen halverwege het jaar moeten sluiten.”

Drie jaar is het NAi nu gevestigd in het gebouw aan het Museumpark in Rotterdam. “Het NAi is opgezet als een prestigieus instituut”, zegt Feireiss. “Het is het grootste en belangrijkste architectuurinstituut in Europa. Dat heeft de rijksoverheid zo gewild, maar ze neemt niet de verantwoordelijkheid ervoor. Het bestuur van het NAi heeft alle mogelijkheden nagegaan, maar de conclusie dat we geld tekort komen is onvermijdelijk. De personeelskosten bijvoorbeeld kunnen niet verder worden teruggebracht: twintig procent van de medewerkers is al banenpooler of heeft een Melkertbaan.”

He ministerie van OC en W stelt zich op het standpunt dat met de subsidieverhoging van drie ton recht is gedaan aan de strekking van het advies van de Raad voor Cultuur. “Bovendien moet het NAi zijn plannen niet baseren op verlangde, maar op daadwerkelijk toegekende rijkssubsidie”, aldus een woordvoerster.