Melding van illegaal hoeft niet

DEN HAAG, 11 OKT. Ambtenaren die illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen op het spoor komen hebben niet de plicht dit te melden bij de vreemdelingendienst. Ook zijn zij niet verplicht hen doelgericht op te sporen.

Dit schrijft staatssecretaris Schmitz (Justitie) aan de Tweede Kamer in antwoord op vragen over de Koppelingswet. Deze wet, waarover de Kamer volgende week debatteert, heeft tot doel illegale vreemdelingen uit te sluiten van de meeste overheidsvoorzieningen. Onderwijs en medische zorg behoren hier niet toe. Verschillende fracties hadden Schmitz vorige week om uitleg gevraagd over een artikel in de wet waarin wordt gesteld dat bestuursorganen verplicht zijn gegevens te verstrekken over illegalen.

Dit jaar zijn tot en met augustus 34.164 vreemdelingen uitgezet, meldt Schmitz. Van hen zijn 13.367 gedwongen het land uitgezet en hebben 11.407 onder toezicht het land verlaten. Bij nog eens 9.390 vreemdelingen werd via adrescontrole vastgesteld dat zij niet meer op hun oude adres verbleven. In 1995 werden in totaal 40.024 vreemdelingen verwijderd.

Schmitz zegt in antwoord op vragen van Schutte (GPV) en Rijpstra (VVD) dat de opsporing en uitzetting van criminele vreemdelingen de hoogste prioriteit heeft. Daarna volgt opsporing van vreemdelingen die de openbare orde verstoren. Als derde noemt Schmitz de uitzetting van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Voorts dient de politie actief te zijn bij het aanpakken van individuen en organisaties die profiteren van de illegaliteit van vreemdelingen, zoals werkgevers van illegalen en organisaties die zich bezig houden met mensensmokkel en vrouwenhandel.