Meerderheid Kamer wil herkeuren oudere WAO'ers beëindigen

DEN HAAG, 11 OKT. Een meerderheid in de Tweede Kamer lijkt af te willen zien van herkeuringen van WAO'ers die op 1 augustus 1993 ouder waren dan vijfenveertig jaar.

Eerder bleken de fracties van PvdA, CDA en GroenLinks hiervan voorstander. Nu overweegt ook D66 erop aan te dringen geen arbeidsongeschikten met een WAO-uitkering voor een nieuwe beoordeling op te roepen als ze op dat moment vijftig jaar of ouder zijn. De D66-fractie bespreekt deze suggestie van haar woordvoerder voor sociale zekerheid, A. Schimmel, volgende week. CNV en FNV hebben er eerder deze week al op aangedrongen de herkeuringen te beëindigen. De VVD voelt daar niets voor.

In 1993 werd besloten groepsgewijs alle 350.000 WAO'ërs te herkeuren die toen jonger waren dan vijftig jaar. Door de hernieuwde beoordeling zou het beroep op de WAO moeten verminderen. Vanaf volgend jaar zijn de mensen aan de beurt die op 1 augustus 1993 tussen de 45 en 47 jaar waren, in 1998 wordt het laatste 'cohort', de 48- en 49-jarigen, beoordeeld. Het voorstel van D66 betekent dat volgend jaar alleen de WAO'ers die in 1993 45 en 46 jaar waren zullen worden herkeurd.

Uit cijfers van het College van Toezicht Sociale Verzekeringen (CTSV) blijkt dat jonge WAO'ers een grotere kans maken om na een herkeuring geheel of gedeeltelijk geschikt voor arbeid te worden verklaard. Meer dan de helft (52 procent) van de WAO'ers jonger dan 35 jaar zag na een herkeuring de uitkering geheel of gedeeltelijk stopgezet. Bij de herkeurde WAO'ers die in 1993 tussen de 35 en 40 jaar waren lag dit percentage al aanzienlijk lager, namelijk op 35 procent.

Daarnaast vallen de cijfers tegen over de herintreding op de arbeidsmarkt van WAO'ers die na de herkeuring geheel of gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn verklaard. Uit CTSV-gegevens blijkt dat 22 procent van hen weer werk vindt. De Tweede-Kamerfracties verwachten dat dit percentage lager komt te liggen naarmate de herkeurde WAO'er ouder is.

Volgens Kamerlid H. van Hoof (VVD) valt de reïntegratie tegen omdat werkgevers onvoldoende op de hoogte zijn en weinig gebruik maken van subsidies die ze krijgen als ze een WAO'er in dienst nemen.