Kamer vreest verlies van bejaardenbedden

DEN HAAG, 11 OKT. Staatssecretaris Terpstra (Welzijn) heeft de Tweede Kamer er gisteren niet van kunnen overtuigen dat de overheveling van bejaardenoorden naar de AWBZ niet ten koste zal gaan van een extra aantal bedden.

De Kamer wil zo snel mogelijk weten hoe Terpstra de financiële problemen denkt op te lossen. Dit bleek gisteren tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Terpstra wil vanaf 1 januari 1997 de financiering van verzorgingstehuizen overhevelen van de Wet op de bejaardenoorden naar de Algemene wet bijzondere ziektekosten. De financiering van de bejaardenoorden valt nu nog onder de verantwoordelijkheid van de provincies. Het budget voor de bejaardenzorg bedraagt inclusief de eigen bijdragen vijf miljard gulden, maar volgens de provincies is dat niet toereikend.

Volgens het IPO, de belangenorganisatie van de provincies, is er ongeveer 72 miljoen gulden extra nodig. De provincies vrezen dat anders, naast de ongeveer negenduizend plaatsen die op den duur automatisch verdwijnen, een nog groter aantal bedden komt te vervallen.

Terpstra heeft hierdoor problemen gekregen om de overgangswet door het parlement te krijgen. Het wetsvoorstel is al behandeld in de Eerste en Tweede Kamer, maar in beide Kamers is gesteld dat zij de financiering moet rondkrijgen.

Terpstra is vooralsnog niet bereid extra geld uit te trekken. Volgens de staatssecretaris is het mogelijk de problemen op te lossen zonder die 72 miljoen. De Tweede Kamer denkt dat dit niet mogelijk is zonder verlies van extra bedden. Een Kamermeerderheid is tegen een extra vermindering van het aantal bedden, omdat hierdoor de zorg aan ouderen niet meer kan worden gegarandeerd.