Geheim

Geachte mevrouw Röell

U kent mij niet, maar de laatste tijd heb ik verschillende malen aan u moeten denken. Dat komt natuurlijk door de besmuikte manier waarop in de kranten over u wordt geschreven.

Sinds kort weet ik een paar dingen over u die ik eigenlijk niet had mogen weten en die mij eigenlijk ook niets interesseren. Maar op de een of andere manier beginnen die dingen toch te intrigeren en beginnen zij een eigen leven te leiden.

Met opzet druk ik mij wat vaag uit. Dat komt natuurlijk omdat er een geheim in het spel is. Er bestaat in de Nederlandse taal geen mooier woord dan geheim. Het geheim van Bram Vingerling, het geheim van de Bosplaat, het geheim van de Blauwe Lotus, bijna altijd verwijst het woord geheim naar een jongensboek. Is mevrouw Peacock door professor Plum in de badkamer vermoord met een steeksleutel?

In Nederland hebben wij ook een geheim: het geheim van paleis Noordeinde. Hier hebben wij eerder te maken met een meisjesboek. Was mevrouw Peacock wel wettig getrouwd, toen zij door professor Plum in de badkamer werd vermoord met een steeksleutel? Politici kijken altijd zeer ernstig als het geheim van paleis Noordeinde in het geding is. Het geheim, zeggen zij, mag niet gepolitiseerd worden, waarmee zij toegeven dat het bedrijven van hun eigen vak, het politiseren, eigenlijk een tweederangs bezigheid is die het onbevlekte bezoedelt en omlaag haalt.

U moet het mij niet kwalijk nemen, maar bij de naam van uw man hoor ik vogels zingen. Röell is in alle opzichten een prachtige, voorname naam. Het trema en de dubbele 'l' geven de naam niet alleen iets Frans, maar ook iets Engels en zelfs iets Duits. De Röells waren ambassadeurs van nature. Gaf je een Röell een hakmes, dan baande hij zich een weg door de jungle. Menige Röell is in de kookpot terecht gekomen, maar dankzij slim onderhandelen wisten zij zich altijd te redden.

Terug in Nederland werd je als Röell zijnde vanzelf heel deftig. En heel conservatief. De jonge Bastiaan Röell hield van de jacht en zijn vrouw Eugenie verzamelde Chinees porselein en Javaans houtsnijwerk. Gerhard Röell kocht een buitenverblijf aan de Vecht. In zijn tuin experimenteerde hij met uitheemse plantensoorten en als de Victoria Regina bloeide,gaf hij een groot feest.

Voor zijn bijzondere verdiensten werd Willem Frederik Röell in 1819 tot baron geslagen en sindsdien waren de Röells nauw gelieerd aan het koningshuis. Bernard Röell werd benoemd tot kamerheer en Wilhelmus Röell heeft aan het hof furore gemaakt als opperstalmeester. In vol ornaat, een oranje pluim op de baret, reed hij elke dag uit met de koninklijke paarden. Prinsjesdag was zijn grote dag, en als perfectionist oliede hij persoonlijk de wielen van de Gouden Koets.

Natuurlijk was er ook een meer liberale tak van de Röells. Zo ijverde Karel Röell, pensionaris van Haarlem, voor de afschaffing van de slavernij, terwijl Zacharias Röell de eerste arbeiderswoningen heeft laten bouwen. De freule Katja Röell is een van de oprichters van het Rode Kruis geweest en vervulde vele jaren een hoge functie bij de Volkerenbond.

Bijzonder succesvol was admiraal George Röell, die met zijn vlaggenschip De Griffioen het eiland Sint Maarten heeft veroverd. Moedig zijn de Röells altijd geweest, en bekend is het verhaal van kolonel Alexander Röell wiens benen in de Boerenoorlog werden afgeschoten maar die er desondanks in slaagde het hoofdkwartier van Paul Kruger te bereiken.

Niet onvermeld mag blijven dat de chemicus Robrecht Röell de Nobelprijs voor de chemie heeft gekregen, en dat Harrie Röell de meest gevreesde criticus was van zijn tijd. Maar zij allen konden niet in de schaduw staan van een van onze grootste staatslieden: jonkheer Joannes Röell, die het in 1894 nog heeft gebracht tot minister-president.

Helaas, mevrouw Röell, las ik gisteren in deze krant dat uw man naar Zuid-Afrika was gereisd, niet met u, maar met een of andere Deense. Gelukkig heeft hij die Deense del na twee maanden weer gedumpt, maar ik ben het volkomen met u eens dat het Noordeinde wel eens wat prudenter mag zijn met de geheimen van anderen.