Ego detox

Galerie Torch, Lauriergracht 94 Amsterdam. T/m 16 nov. Opening za 12 okt. 17u. Prijzen ƒ 2500-ƒ 25.000.

Het Ik-tijdperk is goddank voorbij in de kunst, meent galerie Torch. De aanstormende generatie kunstenaars is realistischer, denkt commerciëler en klaagt minder. Maar ook de oudere garde telt onmodieuze Einzelgängers. Een goed idee om enkele van hen in een expositie bijeen te brengen; althans, de combinatie Daan van Golden, Charlie van Rest en Pieter Laurens Mol is een mooie en begrijpelijke, de toevoeging van Henk Tas begrijp ik niet. Aantrekkelijk zijn Tas' recente bloemstillevens wel, maar hij kan het niet laten: onder een blad staat toch weer een Elvis Presley-poppetje te zingen voor een bloot meisje. De werkwijze en thematiek van de overige drie komt veel meer overeen. Van Rest vormt de trait-d'union: zijn fotowerken laten zich goed combineren met die van Van Golden (wiens bijdrage aan de presentatie tot het laatst toe in nevelen gehuld bleef), terwijl zijn recente collages met bloemen bijna voor werk van Mol aangezien kunnen worden. Van Rest drukte zonnebloemen af in foto-emulsie, waardoor de sierlijke silhouetten zich aftekenen op een loodgrijze ondergrond. Verrassend zijn de kitscherige werken waarin hij in Egypte gekochte foto's van pin-ups inkleurde en in drieluiken samenbracht. En natuurlijk zijn er de stof-en lichttekeningen; op een ervan drukte Van Rest zijn eigen gezicht af, dat zo werd vervormd tot een satyrkop. Mol toont uitsluitend ouder werk dat nog in eigen bezit is, zoals Dig it-what's in a name? uit 1974. Op de grond ligt een molshoop, in een opstijgende lijn van foto's aan de wand er boven zien we Mol zelf, die doende is uit zijn hol te kruipen. De titel van de expositie, Ego detox, is vooral van toepassing op dit werk: zelf-relativering is de beste manier om het ego te ontgiften.

Meer werk van Van Rest is nu in het Stedelijk Museum Schiedam te zien, in de groepspresentatie 'Het oog als lasapparaat', Tas is vertegenwoordigd in de expositie 'Elvis & Marilyn' in het ICA te Boston, Mol heeft een expositie in het New-Yorkse Museum of Modern Art en Van Golden in het Musée d'Art Moderne te Dijon.