Duo biecht misbruik 26 kinderen op

LISSE, 11 OKT. Twee 27-jarige mannen hebben zich bij de politie in Lisse aangegeven, omdat zij in het verleden ontucht zouden hebben gepleegd met 26 kinderen. Twee van de slachtoffers hebben inmiddels aangifte gedaan.

Dit heeft de politie van het korps Hollands Midden vanochtend bekend gemaakt. Van de kinderen, 25 jongens en één meisje, maakten er twintig deel uit van twee scoutinggroepen in Lisse, waarvan beide mannen leiders waren. Zes kinderen waren afkomstig uit de privé-omgeving van de verdachten.

De mannen, tot voor kort woonachtig in Lisse, zouden de ontuchtige handelingen onafhankelijk van elkaar hebben gepleegd van 1987 tot 1995. Zij zouden wel op de hoogte zijn geweest van elkaars gevoelens voor kleine kinderen. Voor zover nu bekend bestonden hun handelingen uit het onzedelijk betasten van de slachtoffers, in leeftijd variërend van 5 tot 12 jaar.

De mannen gingen dit jaar vrijwillig in therapie. “Tijdens die behandeling werden zij zich er van bewust dat kinderen ongewilde slachtoffer waren van hun handelen. Dit bewustwordingsproces leidde er toe dat ze zich vrijwillig hebben gemeld”, aldus de politie.

Alle slachtoffers en hun ouders zijn ingelicht over de meldingen van de verdachten. Diverse kinderen hebben de verhalen bevestigd. De politie verwacht nog meer aangiften.