De Ruiter: vervang politietop Aruba

DEN HAAG, 11 OKT. Wegens sterk verstoorde verhoudingen tussen de Arubaanse regering en het openbaar ministerie moet de Nederlandse procureur-generaal Zwinkels worden teruggeroepen naar Nederland en dient de Arubaanse politietop worden vervangen. Zwinkels moet niet worden vervangen. In plaats daarvan moet voor de Nederlandse Antillen en Aruba één procureur-generaal worden aangesteld.

Dat is de hoofdconclusie van de commissie-De Ruiter, die een onderzoek heeft ingesteld naar 'de blokkade in het beleidsoverleg tussen politie en openbaar ministerie en het openbaar ministerie en de regering van Aruba'. De commissie zegt in haar eindrapport, dat vanmiddag werd gepresenteerd, dat het eiland niet voldoende is toegerust om de internationale grensoverschrijdende, georganiseerde criminaliteit effectief te bestrijden. Daarom moet er een gemengd Nederlands-Nederlands Antilliaans-Arubaans rechercheteam worden gevormd. De Landsrecherche op Aruba functioneert te moeilijk “binnen de kleinschalige Arubaanse verhoudingen om gevoelige onderzoeken te doen met betrekking tot overheidspersonen”, aldus het rapport. Daarom zou de commissie graag zien dat de Landsrecherche teams van Aruba en de Nederlandse Antillen worden samengevoegd.

Het is volgens de commissie-De Ruiter van groot belang dat de vragen rondom een aantal overheidsprojecten worden beantwoord. Zij wil dat de rekenkamer van Aruba samen met de Rekenkamer van Nederland hiernaar een onderzoek instelt. Volgens deskundigen zou het hierbij ondermeer gaan over de controle op de vrije-handelszone op het eiland en op de internationale geldstromen. De commissie vindt dat bij uitzending van Nederlands personeel (een probleem dat zich eerder op de Antillen voordeed) meer gedaan kan worden aan selectie voorbereiding voorlichting en opleiding van het personeel.

Daarbij “moeten de uitgezonden Nederlanders zich bewust zijn van de specifieke kenmerken en gevoeligheden van de Arubaanse samenleving”, zo wordt in het rapport gesteld.