De globe

Heb je een eigen kamer? Dan ben ik erg benieuwd wat er bij je aan de muur hangt. Nee, vertel het me maar niet. Waarom zou je het aan een vreemde verklappen? Zoiets moet altijd een beetje geheim blijven. Alleen je beste vrienden en vriendinnen mogen het zien. Weet je wat? Ik verklap jou iets over de gekste kamer die ik ooit heb gezien.

De jongen die daar woonde is toch allang verhuisd. Z'n kamer bestaat niet meer. Waarom ik er dan toch over begin? Misschien breng ik jou op een idee.

Hij moet een jaar of veertien zijn geweest. Het kleinste en het grootste, dat wilde hij zien. Daarom had hij een microscoop en een sterrenkijker gekregen. Hij was er volkomen van bezeten. De verste sterren zag hij van heel dichtbij. En door de microscoop bekeek hij een stukje kaas, een dood onzelieveheersbeestje, een suikerkorrel of een afgeknipte nagel. Je wist niet wat je zag. Wat gaaf en glad leek kreeg de diepste dalen en valleien. Het was hem nog niet genoeg. Hij wilde altijd meer weten. Op een dag zei hij dat hij z'n kamer had veranderd. Nee, ik mocht het nog niet zien. Hij was er bijna mee klaar. Ik kon nauwelijks wachten, zo nieuwsgierig had hij me gemaakt. Eindelijk was het zover. We liepen de trap op. Hij deed de deur open en toen we naar binnen gingen wist ik niet waar ik kijken moest.

Heb je wel eens een aardbol laten tollen? Eerst zacht, daarna harder, je ziet al die landen en werelddelen onder je ogen verdwijnen. Het leek of de jongen dat had gedaan, of hij de globe zo hard had laten draaien dat alle landen eraf waren gezwiept. Nu hingen ze bij hem aan de muur. Kaarten van Australië en Mexico, van Litouwen en Ghana, van Spanje en Suriname. Hij had ze heel dicht tegen elkaar geplakt. Niet op de plekken waar ze volgens de wereldkaart horen, nee, hij had ze allemaal een andere plaats gegeven. Nederland grensde aan Argentinië, IJsland aan Hongarije en Luxemburg was vlakbij Zuid-Afrika terechtgekomen.

Hoe was hij aan al die kaarten gekomen? Had hij ze uit een oude atlas geknipt of voor een paar kwartjes op de markt gekocht? Ook het witte plafond was onder de kaarten van allerlei landen verdwenen. We liepen in een zolderkamer met de opnieuw ingedeelde wereld om ons heen.

Het raam stond open. De witste wolken dreven door de lucht. Ze zeilden over België en Noorwegen, Chili en de Filippijnen, Engeland en Indonesië. Spreekt het niet vanzelf dat mijn vriend de wereldveroveraar later naar het buitenland is vertrokken?

Ik ben hem allang uit het oog verloren. Geen idee waar hij nu leeft. Op het Franse kaartje zie je de volksverhuizing van de Europeanen tussen 1870 en 1914. Ze verspreidden zich over de hele wereld. Je kunt het Frans best lezen, zo moeilijk is het niet. En al vertrok onze wereldveroveraar veel later, toch is het of hij de richting van één van die pijlen heeft gekozen om uit te komen in een land dat eens bij hem aan de muur hing.