Zalm wijst uitstel verhoging van accijns af

DEN HAAG, 10 OKT. VVD-minister Zalm (Financiën) wijst het verzoek van de VVD-fractie in de Tweede Kamer af om de verhoging van de accijnzen op brandstoffen met een half jaar uit te stellen. Nederland moet niet wachten tot Duitsland ook besluit tot een accijnsverhoging “want dan krijg je dat iedereen op elkaar gaat ziten wachten”.

Niet bekend

Positief staat Zalm tegenover het verzoek van Hoogervorst om in een volgende kabinetsperiode tot een wettelijke maximering te komen van het financieringstekort, waarbij inkomsten en uitgaven van de overheid “nagenoeg in evenwicht” zullen moeten zijn. Dit is een onderwerp waar de minister van Financiën advies over gaat vragen aan de studiegroep begrotingsruimte.

Zalm typeerde het idee om de controle op de uitgaven van gemeenten en provincies aan te scherpen als “interessant”. De VVD-fractie wil de bevoegdheden van de Rekenkamer uitbreiden of een nieuwe instantie oprichten. De Rekenkamer komt binnenkort met een nota over haar bevoegdheden.

Begin volgend jaar presenteren Zalm en zijn staatssecretaris Vermeend “een verkenning” waarbij de mogelijkheden worden geïnventariseerd om de omzetbelasting te verhogen en dit geld te gebruiken voor een verlaging van de loon- en inkomstenbelasting. Ybema wil in de begroting van 1998 al een begin maken met een verhoging van de BTW in ruil voor lager lasten op arbeid. De PvdA steunt dit idee.

Zalm is niet bang dat bij het bepalen welke landen mogen toetreden tot de Economische en Monetaire Unie (EMU) gesjoemeld zal worden met de toelatingsnormen. Hij deelt niet de vrees van Hoogervorst. Het Kamerlid is geschrokken van de opstelling van Frankrijk, dat door een “boekhoudkundige truc” (het nationaliseren van het pensioenfonds van het staatsbedrijf France-Telecom) de staatsschuld omlaag bracht.